Defensie Ondersteuningscommando

Het Defensie Ondersteuningscommando verricht ondersteunende taken voor de krijgsmacht. Het zorgt bijvoorbeeld voor voedsel, gezondheidszorg, gebouwen, oefenterreinen, onderwijs en personeelsdiensten. Zo kunnen marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee zich richten op hun hoofdtaken, operaties op zee, land en in de lucht voor vrijheid, veiligheid en welvaart.

Video: Defensie Ondersteuningscommando

[Beeldtekst: Defensie Ondersteuningscommando, Ondersteunen is onze missie]

Dit is onze krijgsmacht: marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee. Maar Defensie is meer dan dat.

Een van de andere organisatiedelen, dat zijn wij: het Defensie Ondersteuningscommando. Ondersteunen is onze missie. Je ziet ons niet altijd, maar we zijn er wel.

Stel nou dat wij er niet zouden zijn. Dan is er bij Defensie ehh... niemand. Want de loopbaan van al het Defensiepersoneel, zowel militair als burger, begint bij ons. Van werving en selectie tot een breed scala aan officiersopleidingen. Maar we ondersteunen ook bij de verdere loopbaanontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en historisch onderzoek.

Over de juiste plek gesproken, die is er niet zonder een goede huisvesting, kantoren, restaurants en magazijnen, oefenterreinen, bunkers en hangaars. Wij beheren alle gebouwen en terreinen van Defensie. We zorgen dat die veilig zijn en beveiligd. Kijk, dat begint ergens op te lijken.

Je kunt bij ons terecht voor personele zorg, zoals vragen over reïntegratie, management development en juridische kwesties. Of gewoon, vragen over je salaris en je contract. We begeleiden organisatieveranderingen en houden de gehele administratie bij. Denk aan de facturen van alle leveranciers aan Defensie. Die betalen wij.

Militairen kunnen bij ons terecht voor eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Van huisarts tot chirurg en van tandarts tot fysiotherapeut. Dat geldt ook voor alle medische zorg en de bevoorrading daarvan op oefening of in het missiegebied. 

Bij oefeningen en op uitzending doen wij trouwens nog veel meer. We verzorgen wereldwijd alle transport van mensen en goederen. Bevoorrading, catering en moet je je voorstellen dat je geen post hebt van het thuisfront. 

Ons facilitair bedrijf helpt bij de organisatie van elk evenement, groot en klein. Vergaderlocaties, huisvesting of kleine aankopen, wij ondersteunen en ontzorgen op elke locatie. Altijd een servicepunt in de buurt.

Heb je een beetje een beeld zo? Zo niet, dan helpen de professionals van ons Mediacentrum. In woord en beeld, print en interactief.

Dat is het Defensie Ondersteuningscommando, en nog veel meer. Wij zijn er, zodat Defensie kan doen wat het moet doen: beschermen wat ons dierbaar is. Ondersteunen is onze missie.

[Beeldtekst: Defensie Ondersteuningscommando, Ondersteunen is onze missie]

[Blokken beeldtekst in de video:
Koninklijke Marine 11.000 werknemers
Koninklijke Landmacht 22.350 werknemers
Koninklijke Luchtmacht 8.300 werknemers
Koninklijke Marechaussee 7.500 werknemers
Defensie Ondersteuningscommando 8.500 werknemers
Bestuursstaf 2.650 werknemers
Defensie Materieel Organisatie 4.900 werknemers

Fysieke en psychologische testen 66.000 personeelsleden
Officieren 480
100 bachelor- en 49 masterdiploma's
40 kazernes
6 miljoen vierkante meter vloeroppervlakte
35.000 hectare terrein
1.600 beveiligers
94 honden
circa 10.000 gebouwen, waarvan circa 300 monumenten
jaarlijks meer dan 300.000 facturen
3 mobiele tandartspraktijken
13.500 vaccinaties per jaar
3 miljoen poststukken per jaar
500.000 aanvragen per jaar
10 militaire mediateams
1.500 artikelen]