Commandant Koninklijke Marechaussee

De Commandant Koninklijke Marechaussee voert het bevel over de Koninklijke Marechaussee. Dat doet hij namens het gezag: de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Defensie. Sinds 23 februari 2023 neemt plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee generaal–majoor Roger Costongs tijdelijk de taken over van Commandant Koninklijke Marechaussee.

Beheer en gezag gescheiden

Het beheer en gezag over de marechaussee zijn gescheiden. De minister van Defensie is verantwoordelijk voor het beheer. En is eindverantwoordelijk voor zaken als personeel, materieel en financiën. Net zoals de politie heeft de marechaussee ook een korpsbeheerder. Dat is de secretaris-generaal van Defensie, namens de minister van Defensie.

Taken

De Commandant Koninklijke Marechaussee heeft medewerkers voor grensbewaking, recherchewerk, missies in het buitenland, bewaking, (politie)bijstand en opleidingen. Bij de operaties werkt de marechaussee vaak samen met andere onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. En met andere partners, zoals de politie, in binnen- en buitenland.