Commandant Koninklijke Marechaussee

De Commandant Koninklijke Marechaussee voert het bevel over de Koninklijke Marechaussee. Dat doet hij namens het gezag: de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Defensie. Sinds 5 november 2015 is luitenant-generaal Harry van den Brink Commandant Koninklijke Marechaussee.

Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Harry van den Brink.

Luitenant-generaal Harry van den Brink.

Beheer en gezag gescheiden

Het beheer en gezag over de marechaussee zijn gescheiden. De minister van Defensie is verantwoordelijk voor het beheer. En is eindverantwoordelijk voor zaken als personeel, materieel en financiën. Net zoals de politie heeft de marechaussee ook een korpsbeheerder. Dat is de secretaris-generaal van Defensie, namens de minister van Defensie. Sinds 5 november 2015 is luitenant-generaal Harry van den Brink Commandant Koninklijke Marechaussee.

Taken

De Commandant Koninklijke Marechaussee heeft medewerkers voor grensbewaking, recherchewerk, missies in het buitenland, bewaking, (politie)bijstand en opleidingen. Bij de operaties werkt de marechaussee vaak samen met andere onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. En met andere partners, zoals de politie, in binnen- en buitenland.

Meer informatie over de achtergrond en carrière van luitenant-generaal Van den Brink in onderstaande CV.

Zie ook