Commandant Koninklijke Marechaussee

De Commandant Koninklijke Marechaussee voert het bevel over de Koninklijke Marechaussee. Dat doet zij namens het gezag: de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Defensie. Sinds 1 september 2023 is Annelore Roelofs Commandant Koninklijke Marechaussee.

Vergroot afbeelding Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Annelore Roelofs
Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Annelore Roelofs

Beheer en gezag gescheiden

Het beheer en gezag over de marechaussee zijn gescheiden. De minister van Defensie is verantwoordelijk voor het beheer. En is eindverantwoordelijk voor zaken als personeel, materieel en financiën. Net zoals de politie heeft de marechaussee ook een korpsbeheerder. Dat is de secretaris-generaal van Defensie, namens de minister van Defensie.

Taken

De Commandant Koninklijke Marechaussee heeft medewerkers voor grensbewaking, recherchewerk, missies in het buitenland, bewaking, (politie)bijstand en opleidingen. Bij de operaties werkt de marechaussee vaak samen met andere onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. En met andere partners, zoals de politie, in binnen- en buitenland.