Commandant Zeestrijdkrachten

De Commandant Zeestrijdkrachten heeft de leiding over de Koninklijke Marine. Zijn belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat marine-eenheden klaar zijn voor inzet. De commandant is verantwoordelijk voor het voorbereiden, leiden en beëindigen van operaties. Hij rapporteert aan de Commandant der Strijdkrachten (CDS). Sinds 9 september 2021 is vice-admiraal René Tas Commandant Zeestrijdkrachten.

Leiden van maritieme operaties

De Commandant Zeestrijdkrachten geeft op verzoek van de CDS leiding aan operaties op en vanaf zee. Hiervoor beschikt hij over vlooteenheden en het Korps Mariniers. Ook voert de marine operaties uit met andere onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht of buitenlandse legereenheden.

Verder ondersteunt de Commandant Zeestrijdkrachten op verzoek van de CDS civiele autoriteiten. Zowel in Nederland als in het buitenland. Daarbij kan het gaan om ondersteuning bij rampenbestrijding en humanitaire hulp. Maar ook om het ruimen van explosieven, brandbestrijding of zoekopdrachten op en onder water.

Admiraal Benelux

De Commandant Zeestrijdkrachten is ook Admiraal Benelux. In deze functie bewaakt hij de nauwe samenwerking met de Belgische marine.