Downloads - Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

13 downloads over Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type download kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Jaarverslag Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 2017

In dit jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) leest u zijn bevindingen over Defensie in 2017.

Jaarverslag | 17-05-2018

Aankondiging Jaarverslag IGK 2017

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) geeft in deze video in het kort weer wat er te lezen is in zijn jaarverslag over ...

Video | 16-05-2018

Themarapport Van Reorganiseren naar organiseren bij Defensie

‘Van Reorganiseren naar organiseren bij Defensie’. Dat is de titel van het themarapport dat de Inspecteur-Generaal der ...

Rapport | 06-04-2018

Behoorlijkheidswijzer IGK

Voor individuele bemiddelingen gebruikt de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) een analysemethode. Door deze methode te ...

Brochure | 08-11-2017

Themarapport De Commandant in zijn kracht

Leidinggevenden op het niveau van luitenant-kolonel en kolonel hebben veel verantwoordelijkheden  maar ervaren onvoldoende steun ...

Rapport | 01-06-2017

Rapport Opleiden op de werkvloer

Door reorganisaties en technologische ontwikkelingen verschoven delen van de opleiding van militaire opleidingscentra naar ...

Rapport | 28-08-2015

Verslag Verhouding commandanten en personeelsadviseurs

In 2011 hoorde de inspecteur tijdens de werkbezoeken dat de rollen en verantwoordelijkheden van commandanten en ...

Rapport | 28-08-2015

Verslag thema Nazorg

In 2010 besteedde de IGK aandacht aan nazorg aan gewond geraakte militairen. En de nazorg voor het thuisfront. In 2011 kreeg dit ...

Rapport | 28-08-2015

Themaverslag Leiderschap

In 2010 onderzocht de IGK onder meer of de gekozen leiderschaps- of managementstijl de gewenste veiligheid oplevert. Zodat ...

Rapport | 28-08-2015

Rapport Regelgeving en regelvrijheid

De inspecteur ging na waar frictie zat tussen wat commandanten en medewerkers wilden op personeelsgebied. Welke mogelijkheden ...

Rapport | 28-08-2015

Ga naar