Protocol Individuele Bemiddeling door de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) bemiddelt bij individuele aangelegenheden tussen een individu en Defensie. Het doel is het probleem met beide partijen op te lossen. Actief en voormalig Defensiepersoneel en/of het thuisfront kan een bemiddelingsverzoek indienen. Dit protocol beschrijft hoe u individuele bemiddeling kunt aanvragen.