Behoorlijkheidswijzer IGK

Voor individuele bemiddelingen gebruikt de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) een analysemethode. Door deze methode te gebruiken kan de IGK op termijn trends herkennen. En kan Defensie haar rol als overheidsinstantie en werkgever verbeteren. Deze methode staat in de Behoorlijkheidswijzer IGK. Hierin leest u ook hoe de IGK de onderliggende oorzaak van een probleem registreert.