Historische canon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene

De militairen van 17 Pantserinfanteriebataljon behoren tot het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Zij zijn te herkennen aan het regimentsembleem, het oranje-blauwe invasiekoord en het vaandel. Maar wat is de achtergrond van deze uiterlijke kenmerken? Waar staat dit regiment voor? Dat kunt u lezen in deze canon.

Eigen geschiedenis en gebruiken

De landmacht bestaat uit wapens en dienstvakken. Maar ook uit korpsen en regimenten. Elk korps en elk regiment heeft zijn eigen geschiedenis en gebruiken. De wortels van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene liggen in Groot-Brittannië. Daar vond tijdens de Tweede Wereldoorlog de oprichting van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene plaats.

De fuseliers hechten nog altijd sterk aan hun Britse wortels. Dat blijkt wel uit deze regimentscanon. In deze canon komen niet alle tradities aan bod. U vindt hier alleen de belangrijkste feiten en gebeurtenissen.

Paraat en traditie

De canon bestaat uit 2 onderdelen:

  • Paraat: hier leest u meer over de parate eenheden van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Hun verhaal begint op Britse bodem en loop via Nederlands-Indië door naar onder meer Bosnië, Irak en Afghanistan.
  • Traditie: hier vindt u alles over de tradities van het regiment, van de oprichting tot de muziekkorpsen.

Verantwoording

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) maakte deze canon in nauwe samenwerking met het regiment, de Stichting Brigade en Garde Prinses Irene en 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. Suggesties en aanvullingen zijn van harte welkom, want een canon is een levend document. Het e-mailadres van het NIMH is: nimh@mindef.nl

De makers van de canon hebben geprobeerd de rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Als personen of instanties menen dat hun rechten niet zijn gehonoreerd, kunnen zij contact opnemen met het NIMH.