Historische canon Regiment Infanterie Johan Willem Friso

De militairen van 44 Pantserinfanteriebataljon behoren tot het Regiment Infanterie Johan Willem Friso (RIJWF). Ze zijn te herkennen aan het regimentsembleem, het blauwe Libanonkoord en het vaandel. Maar wat is eigenlijk de achtergrond van deze uiterlijke kenmerken? Waar staat het regiment voor? Dat staat in deze canon.

Eigen geschiedenis en gebruiken

De landmacht kent verschillende wapens en dienstvakken, maar ook korpsen en regimenten. Elk korps en elk regiment heeft zijn eigen geschiedenis en gebruiken. Dat zijn de tradities.

44 Pantserinfanteriebataljon uit Havelte vormt de kern van RIJWF. Het regiment bestaat sinds 1950, maar de wortels van dit legeronderdeel gaan verder terug in de tijd. Het is een voortzetting van 2 verdwenen nummerregimenten van de Koninklijke Landmacht, namelijk het 1e Regiment Infanterie en het hieruit ontstane 9e Regiment Infanterie. Daarmee gaat de traditie van het 44e terug tot 1813: het beginpunt van de soevereine staat Nederland en diens krijgsmacht. De naamgever, prins Johan Willem Friso (1687-1711), was stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe.

De band met het noorden van Nederland speelt een belangrijke rol in de traditiebeleving van RIJWF. Ook hecht het regiment aan het Libanon-verleden. Niet heel de geschiedenis en alle gebruiken komen aan bod in deze canon. Alleen de belangrijkste feiten en gebeurtenissen passeren de revue.

Traditie en paraat

De canon bestaat uit 2 onderdelen:

  • Traditie: hier vindt u alles over de tradities van het regiment, van de oprichting tot de muziekkorpsen.
  • Paraat: hier leest u meer over de parate eenheden van het RIJWF. Dat is vooral de geschiedenis van 44 Pantserinfanteriebataljon. Aan bod komen onder meer de kazernes, de oefeningen en de operaties van het bataljon.

Verantwoording

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) maakte deze canon in nauwe samenwerking met het regiment, de regimentsstichting en 44 Pantserinfanteriebataljon RIJWF. Suggesties en aanvullingen zijn van harte welkom, want een canon is een levend document. Het e-mailadres van het NIMH is: nimh@mindef.nl.

De makers van de canon hebben geprobeerd de rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Als personen of instanties menen dat hun rechten niet zijn gehonoreerd, kunnen zij contact opnemen met het NIMH.