Historische canon Regiment Genietroepen

Het Regiment Genietroepen is een traditie-eenheid. Alle genie-eenheden en alle genisten behoren tot dit regiment. Deze historische canon vertelt waar dit regiment voor staat.

De geschiedenis van het huidige Regiment Genietroepen gaat terug tot 1748. Sindsdien hebben de genisten hun onmisbare steun geleverd aan andere eenheden van de krijgsmacht en aan burgers in nood.

Vergroot afbeelding Brug in de vorm van een halve maan over een weg en bord met de tekst 'home of the engineers'.
'Home of the engineers': de hoofdpoort van de Prinses Margrietkazerne in Wezep.

Deze canon gaat over de geschiedenis en de tradities van dit regiment. Het verhaal is verdeeld in duidelijke thema’s. Niet alles komt aan bod, maar wel de belangrijkste feiten en gebeurtenissen. Zo ziet u in een oogopslag wat belangrijk is voor dit regiment en voor zijn leden.

4 onderdelen

De canon bestaat uit 4 onderdelen:

  • In kort bestek: de belangrijkste zaken uit de canon op een rij.
  • Het regiment paraat: hier staat de geschiedenis van het regiment centraal. Dit onderdeel gaat over de oprichting, de inzet, het materieel en meer.
  • De traditie van het regiment: hier vindt u alles wat te maken heeft met de traditie van het regiment.
  • De genist: bij dit onderdeel leest u meer over de verschillende specialisaties bij de Genie.
Vergroot afbeelding 4 militairen tillen samen de wand van een container.
Inzet voor operatie Resolute Support. Afghanistan, 2020.

Verantwoording

Deze canon kwam tot stand door samenwerking van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en de Stichting Geschiedschrijving Genie (SSG). Suggesties en aanvullingen zijn van harte welkom, want een canon is een levend document. Het e-mailadres van het NIMH is: nimh@mindef.nl of info@ssgenie.nl.

De makers van de canon hebben geprobeerd de rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Als personen of instanties menen dat hun rechten niet zijn gehonoreerd, kunnen zij contact opnemen met het NIMH.