Historische canon Garderegiment Grenadiers en Jagers

Het Garderegiment Grenadiers en Jagers is opgericht door Koning Willem I om ‘onder zijn oog’ dienst te doen. Het regiment heeft zich in de loop van de tijd bewezen in het gevecht, onder meer tijdens de Belgische Opstand (1830) en de Meidagen van 1940.

Het huidige regiment omvat 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel, de Staf en stafcompagnie 11 Luchtmobiele Brigade en de Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers. De Grenadiers en Jagers zijn te herkennen aan het embleem met springende granaat en jachthoorn. Sinds de oprichting van de Luchtmobiele Brigade zijn daar ook de rode baretten bijgekomen.

Het regiment heeft een rijke geschiedenis. Alle belangrijke gebeurtenissen en tradities komen aan bod.

De canon bestaat uit 2 onderdelen:

  • Paraat: hier leest u meer over de parate eenheden van het regiment. Deze geschiedenis speelt zich af vanaf de Belgische Opstand tot het heden. Deze periode omvat meerdere wapenfeiten. Zoals genoemd zijn dat de Belgische Opstand en de Meidagen van 1940, maar ook recente missies als Afghanistan, Irak en Mali komen aan bod.
  • Traditie: hierin leest u alles over de tradities van het regiment. Deze tradities worden in ere gehouden om de regimentsgeest te bewaren en te versterken.

Verantwoording

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) maakt deze canon in nauwe samenwerking met het regiment en de Historische Collectie in Schaarsbergen. Suggesties en aanvullingen zijn van harte welkom, want een canon is een levend document. Het e-mailadres van het NIMH is: nimh@mindef.nl.

De makers van de canon hebben geprobeerd de rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Als personen of instanties menen dat hun rechten niet zijn gehonoreerd, kunnen zij contact opnemen met het NIMH.