Historische canon Regiment Limburgse Jagers

De militairen van 42 Pantserinfanteriebataljon RLJ (beter bekend als 42 BLJ) horen tot het Regiment Limburgse Jagers. Dat ziet u terug in het regimentsembleem, de bataljonskleuren en het vaandel. In deze canon leest u meer over het Regiment Limburgse Jagers.

Traditie-eenheden

Vroeger was een infanterieregiment een organiek onderdeel van de landmacht en omvatte het een aantal bataljons. Nu kent de Koninklijke Landmacht het regiment alleen nog als traditie-eenheid. Daarin leven de geschiedenis en tradities van de oude regimenten en de nieuwe eenheden voort.

Deze regimentscanon verhaalt over de geschiedenis en tradities van het Regiment Limburgse Jagers. Niet alles komt aan bod. In een canon gaat het om de belangrijkste feiten en gebeurtenissen. Dat zijn als het ware de bakens in de regimentsgeschiedenis. Ook wie niet het hele verhaal kent, ziet aan deze bakens hoe de geschiedenis in elkaar steekt.

Paraat en traditie

De canon bestaat uit 2 onderdelen:

  • Paraat: hier leest u meer over de parate eenheden van het regiment. Het gaat hier om de geschiedenis sinds 1950. Van kazernes tot oefeningen, van 42 BLJ tot internationale operaties.
  • Traditie: hier vindt u alles over de geschiedenis van het regiment. Van oprichting tot de muziekkorpsen.

Verantwoording

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) maakte deze canon in nauwe samenwerking met het regiment, de Stichting Regiment Limburgse Jagers en 42 Pantserinfanteriebataljon RLJ. Suggesties en aanvullingen zijn van harte welkom, want een canon is een levend document. Het e-mailadres van het NIMH is: nimh@mindef.nl.

De makers van de canon hebben geprobeerd de rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Als personen of instanties menen dat hun rechten niet zijn gehonoreerd, kunnen zij contact opnemen met het NIMH.