Samenvatting

Europese landen slaan de handen ineen om de veiligheid in Europa nu en in de toekomst te beschermen. Ze verdiepen de defensiesamenwerking en verhogen hun defensie-uitgaven. Met meer gezamenlijke defensiecapaciteit is Europa beter in staat om zichzelf te verdedigen en op te treden tegen dreigingen. En daar is haast bij. De invasie van Rusland in Oekraïne bevestigt dit eens te meer.

Ook Nederland investeert de komende jaren fors in Defensie. Het kabinet investeert tussen 2022 en 2025 € 14,8 miljard extra. Met deze investering werkt Defensie toe naar een toekomstbestendige krijgsmacht, ingebed in de NAVO, de EU en de samenleving. Defensie gaat de komende jaren flinke stappen zetten om Nederland sterker te maken en Europa veiliger.

Actielijn1: krachtige ondersteuning

Belangrijkste maatregelen

 • Voorraden aanvullen, zoals munitie, brandstof en uitrusting.
 • Aanpak tekorten onderhoud materieel.
 • Versterken ondersteuning special forces, luchtverdediging en vuursteun en nationale taken.
 • Nederland wordt poort voor militaire mobiliteit in Europa.

Effecten

 • Hogere gereedheid en inzetbaarheid: Defensie moet er sneller, vaker en langer kunnen staan. De diverse, complexe en actuele dreigingen vragen daar om.
 • Gerichte verbetering van de gevechtskracht: Defensie moet in staat zijn om te vechten en te winnen. Dat schrikt af. Defensie kiest voor gerichte versterking van een aantal capaciteiten.
 • Meer wendbaarheid: Defensie moet zich snel kunnen aanpassen aan dreigingen en crisissituaties, snel  op en af kunnen schalen en maatwerk leveren, vanuit een stevig fundament.

Actielijn 2: een goede werkgever, verbonden met de samenleving

Belangrijkste maatregelen

 • Verbeteren arbeidsvoorwaarden met nieuw loongebouw, toelagenstelsel en flexibel HR-model.
 • Diversiteit, inclusiviteit en sociale en fysieke veiligheid.
 • Concentreren, verduurzamen en vernieuwen vastgoed.

Effecten

 • Hogere gereedheid en inzetbaarheid: Defensie moet er sneller, vaker en langer kunnen staan. De diverse, complexe en actuele dreigingen vragen daar om.
 • Meer wendbaarheid: Defensie moet zich snel kunnen aanpassen aan dreigingen en crisissituaties, snel op en af kunnen schalen en maatwerk leveren, vanuit een stevig fundament.

Actielijn 3: versterken van specialismen

Belangrijkste maatregelen

 • Versterking lucht- en raketverdediging op land, zee en in de lucht.
 • Uitbreidingen en bewapening van onbemande verkenningsvliegtuigen.
 • Versterken middelen ter bestrijding vijandelijke drones.

Effecten

 • Gerichte verbetering van de gevechtskracht: Defensie moet in staat zijn om te vechten en te winnen. Dat schrikt af. Defensie kiest voor gerichte versterking van een aantal capaciteiten.

Actielijn 4: meer Europese samenwerking

Belangrijkste maatregelen

 • Verbreden en verdiepen samenwerking met Europese partners.
 • Impuls geven aan Europese ontwikkeling defensiecapaciteiten.
 • Vergroten bijdrage aan het bestaande Europese hoofdkwartier.
 • Nederland blijft zich inzetten voor betere interoperabiliteit en meer standaardisatie binnen de NAVO en de EU.

Effecten

 • Hogere gereedheid en inzetbaarheid: Defensie moet er sneller, vaker en langer kunnen staan. De diverse, complexe en actuele dreigingen vragen daar om.
 • Gerichte verbetering van de gevechtskracht: Defensie moet in staat zijn om te vechten en te winnen. Dat schrikt af. Defensie kiest voor gerichte versterking van een aantal capaciteiten.
 • Meer wendbaarheid: Defensie moet zich snel kunnen aanpassen aan dreigingen en crisissituaties, snel op en af kunnen schalen en maatwerk leveren, vanuit een stevig fundament.

Actielijn 5: innoverend vermogen en nieuwe domeinen

Belangrijkste maatregelen

 • Investeren in onderzoek met kennisinstellingen in Europa.
 • Ontwikkelen eigen technologische en industriële basis in Nederland.
 • Investeren in het ruimtedomein en ontwikkelen eigen kleine satellieten.

Effecten

 • Gerichte verbetering van de gevechtskracht: Defensie moet in staat zijn om te vechten en te winnen. Dat schrikt af. Defensie kiest voor gerichte versterking van een aantal capaciteiten.
 • Meer wendbaarheid: Defensie moet zich snel kunnen aanpassen aan dreigingen en crisissituaties, snel op en af kunnen schalen en maatwerk leveren, vanuit een stevig fundament.

Actielijn 6: informatiegestuurd werken en optreden

Belangrijkste maatregelen

 • Verbeteren IT-infrastructuur.
 • Versterken inlichtingencapaciteit.
 • Aanschaf nieuwe sensoren.
 • Uitbreiden defensieve en offensieve cybercapaciteiten.

Effecten

 • Hogere gereedheid en inzetbaarheid: Defensie moet er sneller, vaker en langer kunnen staan. De diverse, complexe en actuele dreigingen vragen daar om.
 • Gerichte verbetering van de gevechtskracht: Defensie moet in staat zijn om te vechten en te winnen. Dat schrikt af. Defensie kiest voor gerichte versterking van een aantal capaciteiten.
 • Meer wendbaarheid: Defensie moet zich snel kunnen aanpassen aan dreigingen en crisissituaties, snel op en af kunnen schalen en maatwerk leveren, vanuit een stevig fundament.

Doelen

De maatregelen en effecten van de 6 actielijnen hebben als doel: een toekomstbestendige krijgsmacht, ingebed in NAVO, EU en samenleving.

Verder lezen?

Ga naar de volgende pagina. Of ga terug naar de overzichtspagina van de Defensienota 2022.