Omgeving Vliegbasis Eindhoven

Vliegbasis Eindhoven ligt aan de rand van de gemeente Eindhoven. Het is een militair vliegveld, met Eindhoven Airport als civiele medegebruiker. De burgerluchthaven heeft een belangrijke functie in de regio door lijndiensten, zaken- en vakantiechartervluchten en luchtvracht.

Openstellingstijden

Op werkdagen is de vliegbasis geopend van 7.00 tot 24.00 uur. In het weekend van 8.00 tot 24.00 uur.

Vanaf februari 2027 kan er 5 maanden niet worden gevlogen. De start- en landingsbaan van Vliegbasis Eindhoven wordt dan vernieuwd. Er is in die periode geen militair en geen civiel vliegverkeer mogelijk.

Vliegbewegingen

Vliegtuigen mogen boven de bebouwde kom vliegen. Daar zijn wel regels voor zoals minimum vlieghoogten. Voor de vliegveiligheid mag de luchtverkeersleiding hiervan afwijken.

Donor- en orgaanvluchten

Vliegbasis Eindhoven kan worden opengesteld voor donorvluchten en orgaanvluchten. Die zijn vaak kort van tevoren bekend en kunnen buiten de openstellingstijden plaatsvinden.

Informatie omwonenden

Omwonenden krijgen informatie over afwijkende vliegbewegingen. Dat gebeurt via lokale media, de pagina Vliegbewegingen op defensie.nl en bijeenkomsten op de vliegbasis.

Informatie over de meer permanente vliegbewegingen, het zogenoemde medegebruik van de vliegbasis, vindt u onderaan deze pagina.

Eindhoven wordt genoemd in de plannen die Defensie heeft voor meer ruimte. Meer hierover leest u op de pagina’s Ruimte voor Defensie.

Melden geluidsoverlast

Vliegbasis Eindhoven probeert geluidshinder zo veel mogelijk te voorkomen. Heeft u als omwonende van Eindhoven toch overlast van militaire of civiele vliegtuigen? Dan kunt u dat melden via de websitesamenopdehoogte.nl.

Op de website vindt u een link naar WebTrak. Daar kunt u vliegbewegingen van civiele en militaire vliegtuigen volgen en vindt u bijvoorbeeld de vlieghoogte, vliegroute en luchtvaartmaatschappij van een vliegtuig.

Overleg over klachten

Klachten over vliegverkeer rapporteert de vliegbasis ieder kwartaal aan de Commissie Overleg Voorlichting en Milieu (COVM). Vliegbasis Eindhoven zit in dit overlegorgaan samen met omwonenden en de omliggende gemeenten Eindhoven, Best, Oirschot, Veldhoven, Son en Breugel, Bladel en Eersel. De geluidhinderrapportage kunt u bij deze gemeenten inzien of op de website www.covm.nl. De commissie bekijkt of klachten aanleiding geven het vliegverkeer aan te passen. De bijeenkomsten van de COVM zijn voor iedereen te bezoeken. Wanneer ze zijn, staat van tevoren in huis-aan-huisbladen en de regionale media.

Civiel medegebruik

Eindhoven Airport is de commercieel medegebruiker van Vliegbasis Eindhoven. De luchthaven gebruikt:

  • dezelfde startbaan en landingsbaan;
  • de diensten van de militaire luchtverkeersleiding en de brandweer.

De Eindhovense Aero Club Motorvliegen maakt ook gebruik van de luchthaven. Zij vliegen met gemotoriseerde vliegtuigen zoals de Cessna en de Piper.

Crisisbeheersplan

Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport hebben samen met de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de gemeente Eindhoven een crisisbeheersplan. Door regelmatig te oefenen weten alle partijen hoe ze moeten reageren bij een calamiteit.