Air Operations Control Station Nieuw Milligen

Vanuit het Air Operations Control Station te Nieuw Milligen (AOCS NM) bewaakt en beveiligt de gevechtsleiding van de luchtmacht het Nederlandse deel van het NAVO-luchtruim. Hieronder valt ook het luchtruim boven delen van de Noordzee. Daarnaast volgt, coördineert en begeleidt de luchtverkeersleiding van het AOCS NM al het militaire luchtverkeer en delen van de burgerluchtvaart.

Het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen is samen met Vliegbasis Volkel en Vliegbasis Leeuwarden onderdeel van het Air Combat Command.

Controlecentrum en commandocentrum

Vanuit het controle- en commandocentrum controleert AOCS NM of vliegtuigen over een vluchtplan beschikken. En of ze een bestemming hebben opgegeven en de juiste route volgen. Bij afwijkingen neemt AOCS NM radiocontact op met de piloot.

Vergroot afbeelding Het Air Operations Control Station in Nieuw Milligen
AOCS Nieuw Milligen is 24/7 bemand. Gevechtsleiders houden het luchtruim nauwlettend in de gaten.

Gevechtsleiding

De luchtgevechtsleiding stuurt militaire vliegtuigen aan en is onderdeel van het luchtverdedigingsstelsel van de NAVO. Als een ongeïdentificeerd vliegtuig het Nederlandse, Belgische of Luxemburgse (Benelux) verantwoordelijkheidsgebied binnenvliegt en radiocontact niet mogelijk blijkt, kunnen de gevechtsleiders de Quick Reaction Alert (QRA) inschakelen. De gevechtsleider stuurt jachtvliegtuigen aan en coördineert de inzet van de QRA.

Sinds 1 januari 2017 bewaken België en Nederland afwisselend het luchtruim van de Benelux. De QRA bestaat uit 2 volledig bewapende gevechtsvliegtuigen. Deze staan 24 uur per dag paraat (afwisselend in Nederland en België) om verdachte toestellen te onderscheppen.

Verkeersleiding

De verkeersleiding zorgt in het militaire luchtruim voor een veilig, vlot en ordelijk verloop van het militaire en burgerluchtverkeer. Dit varieert van:

  • het versturen van gegevens voor een veilige vlucht;
  • assistentie in noodgevallen;
  • het geven van aanwijzingen voor hoogte en richting van vliegtuigen.

Vanaf 2018 leiden de civiele en militaire luchtverkeersleidingsdiensten samen alle vliegverkeer in het lagere luchtruim vanaf Schiphol-Oost. Deze samenwerking leidt in de toekomst tot het opnemen van militaire luchtverkeersleiders in de civiele organisatie.

Samenwerking

Voor een veilig luchtruim is het nodig intensief samen te werken met civiele en militaire instanties in binnen- en buitenland.

Bij de verkeersleidingstaken gebeurt dit met de 2 civiele verkeersleidingscentra in Nederland, in Amsterdam en Maastricht. En met verkeersleidingscentra in het buitenland voor de aangrenzende buitenlandse luchtruimen.

De gevechtsleiding deelt gegevens met andere NAVO-control stations. En ook met de vliegende radarstations, bekend als AWACS-radarvliegtuigen (Airborne Warning and Control System).

Bij luchtverdediging en de inzet van militaire vliegtuigen werkt de gevechtsleiding nauw samen met marineschepen. Ook de luchtverdedigers van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) staan in verbinding met de gevechtsleiding.

Opleidingscentrum School of Air Control

AOCS NM heeft een eigen opleidingscentrum, de School of Air Control. Hier vinden de opleidingen plaats voor aankomend verkeers- en gevechtsleiders. Zij leren onder meer het gebruik van specialistische radar-, computer- en communicatiesystemen.

Nationale Datalink Management Cel

De luchtmachtbasis in Nieuw Milligen huisvest ook de Nationale Datalink Management Cel (NDMC). Deze eenheid ondersteunt Link 16-operaties, dit is een proces van plannen, coördineren, managen en aansturen van Link 16-netwerken.
Met het Link 16-systeem kunnen wapenplatformen en eenheden tijdens operaties onderling informatie uitwisselen. De apparatuur zit in containers, zodat deze overal ter wereld kan worden ingezet.