Omgeving AOCS NM

Het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) ligt op de grens van de gemeenten Apeldoorn en Barneveld, vlak bij het dorp Garderen. In de omgeving liggen ook natuurparken als de Hoge Veluwe, het Deelerwoud en het Uddelermeer. Vanaf 2018 leiden de civiele en militaire luchtverkeersleidingsdiensten samen alle vliegverkeer in het lagere luchtruim vanaf Schiphol-Oost.

AOCS NM heeft regelmatig contact met lokale, regionale en provinciale partners, zoals de politiek en het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld over de veiligheid van het terrein. Ook is AOCS NM een alternatief calamiteitencentrum voor de gemeente Apeldoorn.

Geluidshinder

Met zijn stille activiteiten past AOCS NM in de natuurlijke omgeving van de Veluwe. Het werk van de verkeers- en gevechtsleiders levert geen geluidsoverlast op.

De basis heeft geen start- en landingsbanen. Er zijn geen vliegtuigen of helikopters gestationeerd. En dus is er bijna geen overlast van vliegverkeer. Wel heeft de basis een plek waar helikopters kunnen landen. Ook maken helikopters regelmatig gebruik van een laagvlieggebied in de buurt.

Netwerk van radars

Het operatiecentrum waar de gevechtsleiders zitten, staat in contact met 2 zogenoemde Medium Power Radars. Een staat op de basis in Nieuw Milligen. De andere in Wier, zo'n 15 kilometer ten westen van Leeuwarden.

Een netwerk van radarstations maakt een totaalbeeld van het Nederlandse luchtruim. Het gaat om eigen radars en radars van andere partijen uit binnen- en buitenland. Het Shared Air Traffic Service (SAS) systeem geeft al deze radarinformatie weer. Samen met vluchtplangegevens van zowel de burger- als de militaire luchtvaartinstanties.