Nationale operaties door de landmacht

Defensie levert een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid. Het ministerie werkt nauw samen met gemeenten, politie, brandweer en het Openbaar Ministerie. Zoals bij crisissituaties of rampenbestrijding. Deze video maakt deel uit van een videoserie uit 2016 over de Koninklijke Landmacht.

De landmacht is niet alleen actief buiten de landsgrenzen. Dagelijks werken we aan onze binnenlandse veiligheid. Bij crisissituaties of tijdens rampen in Nederland. Wanneer de nood aan de man is staan we er.

De vraag naar onze militairen en hun specialistische kennis is binnen Nederland de afgelopen jaren enorm toegenomen. Zo zetten politie en Justitie regelmatig onze search experts in. De ervaring die ze hebben opgedaan met het zoeken naar bermbommen blijkt zeer effectief om vast te stellen waar criminelen drugs, wapens en geld verstoppen. Onze mensen staan klaar om met speciale apparatuur bij ongelukken of aanslagen giftige stoffen op te sporen, voertuigen of spullen te ontsmetten en daardoor mensen te redden. En militairen van de Explosieven Opruimingsdienst krijgen per jaar ruim 2.000 meldingen van gevaarlijke situaties. Ze worden dagelijks ingezet. 

Als zich een incident of ramp voordoet moeten militairen en hulpdiensten, zoals politie en brandweer, elkaar blindelings kunnen vinden. Daarvoor heeft Defensie onder andere het Nationaal Trainingscentrum, waar we samen oefenen in het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen. 

Nederland is een waterland. Bescherming tegen overstromingen is van levensbelang. Daarom werken we ook aan versterking van de samenwerking met de Waterschappen en Rijkswaterstaat. 

Zo is de Koninklijke Landmacht dagelijks actief. Voor de binnenlandse veiligheid.

Downloads