Nationale Reserve

Reservisten hebben vaak een civiele baan. Daarnaast zetten zij zich parttime in voor Defensie. Ze krijgen een steeds belangrijkere taak. Beroepsmilitairen voeren de gebruikelijke taken uit. Bij extra personeelsbehoefte of tekorten zet Defensie reservisten in. Defensie heeft plek voor zo’n 6.000 reservisten. Deze video maakt deel uit van een videoserie uit 2016 over de Koninklijke Landmacht.

De Koninklijke Landmacht heeft de beschikking over reservisten. Bijzonder aan reservisten is dat ze militairen zijn die naast hun militaire functie ook een burgerbaan hebben of een studie volgen. Reservisten zorgen er voor dat we onze capaciteit kunnen vergroten en vervullen algemene militaire taken. Ze vullen een belangrijke rol bij noodscenario's in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan bewaking van ontruimde gebieden en vitale objecten als energiecentrales. Het vullen van zandzakken bij watersnood en het afzetten van gebieden bij de uitbraak van besmettelijke dierenziektes, zoals mond- en klauwzeer en varkenspest.

Daarnaast hebben we reservisten met speciale deskundigheden, die een aanvulling vormen op de functionaliteiten binnen de landmacht. Ze hebben hun kennis opgedaan in de burgermaatschappij. Voorbeelden hiervan zijn medisch specialistisch personeel dat geneeskundige hulp biedt bij uitzending en functioneel specialisten, zoals geologen, weg- en waterbouwkundigen, landbouwkundigen en IT'ers.

In vrijwel alle provincies zijn kazernelocaties met eenheden te vinden. Reservisten wonen meestal in de buurt van een kazerne. Zo zijn ze bij calamiteiten snel beschikbaar voor militaire inzet of civiele bijstand. Ze werken dan nauw samen met hun beroepscollega's en de civiele hulpdiensten. Zo dragen ook zij een steentje bij aan de vrede en vrijheid van Nederland.

Downloads