Versterken en vernieuwen

Organisatie

Sinds mijn laatste weblog is er veel gebeurd. De oorlog in Oekraïne duurt onverminderd voort, met onvoorstelbaar leed en verwoesting tot gevolg. Daarom komen er meer leveranties van militair materieel om de Oekraïense krijgsmacht te ondersteunen. We moeten er rekening mee houden dat het impact heeft op onze eigen operationele gereedheid.

Deze en andere internationale veiligheidsontwikkelingen hebben ook hun weerslag op Nederland. De meeste aandacht ging uit naar de € 5 miljard extra voor Defensie. Met dat geld gaan we de krijgsmacht versterken en vernieuwen. Hoe we dat doen, staat in de Defensienota die we recent presenteerden. Voordat ik daar verder op in ga, wil ik eerst stilstaan bij een bijzondere moment dit weekend.

27 jaar na de val van Srebrenica bood minister-president Mark Rutte de veteranen van Dutchbat III excuses aan namens het kabinet. “Met de grootst mogelijke waardering voor de manier waarop Dutchbat III onder moeilijke omstandigheden steeds heeft geprobeerd het goede te doen, zelfs toen dat eigenlijk niet meer ging”, zei hij daarbij. Ik vond het fijn om in de gesprekken na afloop te horen dat er een belangrijke stap is gezet. Het boek is niet gesloten, maar nu kunnen we wel samen werken aan de toekomst.

Recht doen aan onze mensen is essentieel. Hoewel de omstandigheden onvergelijkbaar zijn, geldt dat nog steeds. De kracht van Defensie wordt bepaald door jullie, ons team, onze gemotiveerde militairen en burgers. Die inzet moet beloond worden met voldoende waardering. Met de Nederlandse Veteranendag tonen we dat komende week voor de inzet van onze veteranen. En om dezelfde reden ben ik erg blij met het voorstel voor nieuwe arbeidsvoorwaarden. Het waardeert het onmisbare werk dat we met elkaar doen.

Vergroot afbeelding Militairen tijdens presentatie Defensienota.
Discussie na presentatie Defensienota.

Alleen door in jullie te investeren, krijgt de vernieuwde krijgsmacht een stevig fundament. Het is nu aan jullie om over het voorstel te besluiten, dus laat je goed informeren. Via intranet kan je alles lezen, maar ook in de nieuwsbrieven en informatiepagina’s van de bonden.

We kunnen nu vooruitkijken. Daar vraagt de situatie in de wereld om en daar vragen jullie om. Eerst brengen we de basis op orde. Door te zorgen voor voldoende munitie en ondersteuning, inzetbaar materieel en goede uitrusting. We vergroten onze slagkracht om het gevecht te winnen. We gaan naar eenheden die zelfstandig kunnen optreden, met eigen logistieke, medische en gevechtsondersteuning. Onze special forces krijgen bijvoorbeeld eigen helikopters en ondersteunende middelen, onze mariniers eigen vuursteunmiddelen.

Dat gevecht vindt op steeds grotere afstand plaats. Daarom versterken we onze luchtverdediging. Onze fregatten, onderzeeboten en F-35’s krijgen langeafstandsraketten. De vuursteuncapaciteit van de landmacht wordt uitgebreid met extra Pantserhouwitsers en raketartillerie voor de grote afstand. Tegelijkertijd maken we ons klaar voor de strijd van de toekomst door te investeren in space, cyber, robotisering en onbemande systemen.

Vergroot afbeelding Commandant der Strijdkrachten spreekt bij presentatie Defensienota. Achter hem minister Ollongren.
Presentatie Defensienota 2022.

Dit alles kunnen we niet alleen. Daarom gaan we vergaand samenwerken en zelfs integreren met partners op het Europese continent. De luchtmacht met Noorwegen en Duitsland, de marine met België en Duitsland. En de landmacht integreert verder met onze Duitse bondgenoot.

Dit is een grote transformatie. Het is nu aan ons en de uitdaging is fors, maar de dingen op dezelfde wijze blijven doen leidt tot resultaten die te laat tot stand komen. Het zal sneller moeten. Ik vraag jullie dan ook om out-of-the-box te denken, initiatief te tonen en vooral ook te kijken welke regels we moeten aanpassen zodat we onze operationele gereedheid zo snel mogelijk kunnen vergroten.

Ik weet dat ik op jullie kan rekenen om dit succesvol uit te voeren. We zetten nu onze schouders eronder zodat we klaar zijn om het gevecht van vandaag en in de toekomst te winnen.

Generaal Onno Eichelsheim
Commandant der Strijdkrachten