Checklist thuisfront

Als uw relatie op missie gaat, moet u thuis de nodige voorbereidingen treffen. Gebruik deze checklist om u op deze periode voor te bereiden.

Voorbereiding

 • Lees de pagina Voorbereiden op missie.
 • Bezoek de thuisfrontinformatiedag.
 • Vraag uw relatie naar achtergrondinformatie van de uitzending.
 • Download de SITCEN-app en vul werknemersnummer in.
 • Lees op internet meer informatie over de uitzending.
 • Bekijk de missielocatie op Google Earth, atlas of wereldbol.

Financiën, verzekeringen, contactgegevens, reis- en overige documenten

 • Noteer naam, rang, werknemersnummer, plaatsing en eenheid, postadres met NAPO-nummer.
 • Breng de administratie op orde, zorg dat u weet waar wat ligt.
 • Zorg dat u toegang heeft tot alle rekeningen, bankpasjes, creditcards, pincodes, safeloketten, kluizen, sleutels, trouwboekje of samenlevingscontract.
 • Regel machtigingen en incasso-opdrachten.
 • Verzamel gegevens, zoals sofinummer, DigiD-code en wachtwoorden.
 • Controleer of er grote uitgaven of andere financiële beslissingen nodig zijn tijdens de uitzending. Overleg met elkaar hoe dan te handelen.
 • Zorg dat u op de hoogte bent van verzekeringen (inclusief polissen en contactgegevens van tussenpersoon), testament, donorcodicil.
 • Controleer of (aanvullende) verzekeringen nodig zijn.
 • Vul de Handleiding nabestaanden in.

Mensen en instanties informeren

 • Familie.
 • Vrienden.
 • Huisarts.
 • Tandarts.
 • (Sport)vereniging.
 • Kerk.
 • School.
 • Buren.

Kinderen

 • Vertel tijdig over de uitzending.
 • Download de kinderleesboekjes.
 • Bespreek emoties, vragen of zorgen.
 • Maak een aftelsysteem (bijvoorbeeld meetlint, pot met snoepjes).
 • Bereid cadeautjes/verrassingen/briefjes voor.
 • Maak foto’s van gezin én van kind met ouder die wordt uitgezonden.
 • Informeer de school van uw kind. Vertel de leerkracht over de uitzending. Zodat veranderend gedrag kan worden uitgelegd en sneller aandacht krijgt.
 • Houd een presentatie op school.
 • Denk vooruit, over viering Sinterklaas, Kerstmis, verjaardagen, andere feestdagen en vakanties.
 • Maak een lijst met leuke dingen die u samen met de kinderen gaat doen.
 • Tref voorbereidingen voor rustmomenten voor uzelf: bijvoorbeeld door inschakelen van opa’s en oma’s of organiseren van logeerpartijtje.
 • Tijdens de uitzending: bel of skype, schrijf brieven/e-mailtjes, stuur pakketjes.
 • Voor, tijdens en na de uitzending: blijf alert op gedragsveranderingen. Houd contact met leerkrachten over schoolprestaties. Geef voldoende aandacht.

Hulptroepen organiseren

 • Oppas, kinderopvang of au pair.
 • Familie, buren, vrienden: voor huishoudelijke taken, morele steun of afleiding.
 • Klusjesman/vrouw.
 • Tuinman/vrouw.
 • Boodschappenservice.
 • Glazenwasser.
 • Hulp in de huishouding.
 • Hulp bij het koken.
 • Lotgenoten.

Voor uzelf

Maak afspraken over:

 • Wie zijn primaire en secundaire relaties.
 • Wel of geen, groot of klein afscheidsfeest.
 • Afscheid nemen: thuis of op verzamel- of vertreklocatie.
 • Hoe en hoe vaak contact houden.
 • Tijdens uitzending: wat wel/niet bespreken.
 • Invulling verlof.
 • De terugkomst, met/zonder welkomstfeest.
 • Bij individuele uitzending: wie is de buddy.
 • Bespreek wensen, verwachtingen, zorgen.