Aandacht voor emoties

Naast alle praktische zaken, is het ook belangrijk dat u zich emotioneel voorbereidt op de uitzending. Door na te denken over hoe u afscheid wilt nemen bij het vertrek van uw relatie bijvoorbeeld. En afspraken te maken over hoe u elkaar kunt steunen.

Gevoelens bespreekbaar maken

Afscheid nemen is een proces dat eigenlijk al begint op het moment dat u weet dat de uitzending eraan komt. Al staat u rationeel gezien achter de beslissing, toch kan de uitzending gemengde gevoelens oproepen. Dat kunnen ook minder prettige gevoelens zijn als boosheid, angst, verdriet en het gevoel verlaten te worden. Misschien bent u (zoals veel mensen) geneigd om deze negatieve gevoelens te onderdrukken of te ontkennen. Bedenk dan dat dit soort gevoelens juist minder hevig worden door er de tijd voor te nemen en er met elkaar over te praten.

In goede harmonie uit elkaar

Het is belangrijk dat u in goede harmonie uit elkaar gaat. Bespreek eventuele problemen of negatieve gevoelens daarom voor vertrek met elkaar. Want als u straks letterlijk en figuurlijk ver van elkaar verwijderd bent, is het een stuk ingewikkelder om een ruzie bij te leggen of een probleem samen op te lossen. Sterker nog, een probleem kan dan juist een zwaardere lading krijgen en daardoor invloed hebben op het functioneren van de militair. Ook voor het thuisfront maakt dat de situatie er niet makkelijker op.

Afspreken over hoe u contact houdt

Er zijn meestal verschillende manieren om contact te houden met elkaar. Het is handig om van tevoren af te spreken wat er mogelijk is en welke manier u allebei prettig vindt. Om elkaar zorgen te besparen is het ook goed te bespreken hoe vaak u ongeveer bericht kunt verwachten. Als u weet dat uw relatie bijvoorbeeld niet vaker dan 1 keer per week belt of mailt, dan hoeft u niet de hele week naast de telefoon of computer te wachten.

Plan geen vaste belafspraken. Soms kan zo’n afspraak door omstandigheden ter plaatse niet doorgaan en dan maakt u zich misschien onnodig zorgen. Maak ook afspraken over wat u elkaar wel of niet vertelt.

"Ze vertelt me wat ze kwijt wil. Ik hoef niet te weten wat daar allemaal gebeurt. Ik wil vooral weten hoe het met haar is. En we hebben de afspraak: geen nieuws is goed nieuws."

Kiest u ervoor niets voor elkaar verborgen te houden of houdt u dingen liever voor u om de ander niet ongerust te maken? Elke keuze is goed, maar het is zinvol om vooraf te bespreken wat de ander wil weten en wat niet. Als zaken aan het licht komen die waren verzwegen kan dat het vertrouwen schaden.

Daarbij is het goed om te weten dat een militair soms door de omstandigheden niet precies in detail kan vertellen wat hem bezighoudt omdat daardoor de veiligheid in het gedrang kan komen.