Belangrijke telefoonnummers

Op deze pagina vindt u belangrijke telefoonnummers. Voor de militair en het thuisfront. Bekijk deze informatie samen met uw relatie vooraf, zodat u weet wie u waarvoor moet bellen.

Koninklijke Marine (ook Caribisch gebied)

 • Thuisfrontactiviteiten en familieberichten:
  Bureau Operationele Personeelszorg marine, telefoon: 0800-627 46 31 of (0223) 65 76 00.
  Buiten kantooruren telefoon: (0223) 65 82 20.
  E-mail: opz.czsk@mindef.nl.

Koninklijke Landmacht

 • Situatiecentrum: spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie.

  Telefoon: 00800-23 26 26 92, vanuit Nederland, Duitsland en België (gratis). Of vanuit alle overige landen: 0031-30-223 60 00 (niet gratis).

 • Thuisfrontcomité: thuisfrontactiviteiten.
  Telefoon: (030) 218 19 24 (werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur).
  E-mail: thuisfrontzaken.dot@mindef.nl.

Koninklijke Luchtmacht

 • Voor luchtmachtgeleide missies (zoals ATF AAR OIR, ATFME Jordanië en FSE Mirage):
  Operatiecentrum CLSK: spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie en overige inzetgerelateerde vragen. Telefoon: (076) 544 77 77.

 • Voor overige missies:
  Situatiecentrum CLAS:  spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie en overige inzetgerelateerde vragen. Telefoon: 00800-23 26 26 92 (gratis) of +31 30 223 60 00.

Koninklijke Marechaussee

 • Bij vragen en spoedgevallen over (thuisfront)zorg en inzet gerelateerde zaken voor KMar-geleide missies (zoals RS PIAT, IPO Mali, Niger, Kosovo):
  Operationele Personeelszaken KMar Bureau Buitenland Missies. Telefoon: 06-51 09 40 43 (24 uur per dag).
 • Situatiecentrum: spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie. Telefoon: 00800-23 26 26 92 (gratis) of  +31 30 223 60 00 (vanuit buitenland).
 • Thuisfrontcomité Koninklijke Marechaussee: voor alle overige, niet dringende vragen.
  Telefoon: (0577) 45 59 67 (werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur).
 • Voor thuisfrontactiviteiten en informatie:
  Thuisfrontcomité Koninklijke Marechaussee en Politie.

(Na)zorg

Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ): voor mogelijke psychische problemen

 • Noodgeval, telefoon Centrale Zorgeenheid (030) 250 25 99 (buiten kantooruren, 24/7 bereikbaar)
 • Regiocentrum Midden in Utrecht, telefoon: (030) 250 26 65.
 • Regiocentrum Noordoost in Zwolle, telefoon: (088) 953 0455.
 • Regiocentrum Noordwest in Amsterdam, telefoon: (020) 520 15 34.
 • Regiocentrum Zuid in Den Bosch, telefoon: (088) 95 30 425.

Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (Dienst BMW)

 • In noodgeval, telefoon: 0900-415 55 55 (hulpverleningslijn Defensie, 24 uur per dag).
 • BMW-loket: (088) 950 50 10.
 • Regiokantoor Caribisch gebied, Nederlandse Antillen, telefoon: 005999-463 74 50.

Diensten Geestelijke Verzorging Krijgsmacht, voor begeleiding bij levensbeschouwelijke/ethische vragen en (geestelijke) nood

 • In noodgeval, telefoon: 0800-577 77 77 (24 uur per dag).
 • Rooms-katholiek, telefoon: (070) 316 62 72.
 • Protestants, telefoon: (070) 316 67 83.
 • Humanistisch, telefoon: (070) 316 62 89.
 • Joods, telefoon: (070) 316 60 61.
 • Islamitisch, telefoon: (070) 316 67 90.
 • Hindoeïstisch, telefoon: (070) 316 67 34.

Veteranenloket

Veteranenloket, voor zorg aan veteranen en hun thuisfront.

Hulp voor Helden

Hulp voor Helden, bevordert aandacht, erkenning en steun aan uitgezonden militairen.

Hulp voor Helden biedt in samenwerking met Defensie:

 • MissionKit. Dit pakket wordt op thuisfrontonformatiedagen uitgegeven. Het bestaat onder meer uit 2 MissionNotes, schrijfboekjes, een aftelkalender voor kinderen, ansichtkaarten, waxinelichtjes, het boekje 'Gedachte en gebeden' en enkele pennen.
 • Kaartenactie ‘Groeten uit Nederland’. Burgers schrijven kaarten aan voor hen onbekende uitgezonden militairen. De kaarten worden doorgestuurd naar de missiegebieden.

Algemeen

 • Dienstencentrum Human Resources: voor personeelsvragen.
  Telefoon: 0800-225 57 33 (optie 3).
  E-mail: dc-hr@mindef.nl.
 • Militaire Post Organisatie Utrecht: voor vragen over het versturen van post en pakketten.
  Telefoon: (088) 953 04 47.
 • Directie Communicatie, voor mediavragen.
  Telefoon: (088) 950 20 20.
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken, bureau paspoorten.
  Telefoon: (070) 348 43 33.
 • Univé Zorg Ziektekostenverzekering, Zorgzaam en SVZK zorg.
  Telefoon: (072) 527 76 77.
  Verbond van Verzekeraars.
  Telefoon: (070) 333 85 00.