Belangrijke telefoonnummers

Op deze pagina vindt u belangrijke telefoonnummers. Voor de militair en het thuisfront. Bekijk deze informatie samen met uw relatie vooraf, zodat u weet wie u waarvoor moet bellen.

Koninklijke Marine (ook Caribisch gebied)

 • Bureau Operationele Personeelszorg: thuisfrontactiviteiten en familieberichten.
  Tijdens kantooruren telefoon: 0800-627 46 31 of (0223) 65 76 00.
  Buiten kantooruren telefoon: (0223) 65 82 20.
  E-mail: opz.czsk@mindef.nl.

Koninklijke Landmacht

 • Situatiecentrum: spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie.

  Telefoon: 00800-23 26 26 92, vanuit Nederland, Duitsland en België gratis, (niet gratis met GSM). Of vanuit alle overige landen: 0031-30-223 60 00 (niet gratis).

 • Thuisfrontcomité: thuisfrontactiviteiten.
  Telefoon: (030) 218 19 24 (werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur).
  E-mail: thuisfrontzaken.dot@mindef.nl.

Koninklijke Luchtmacht

 • Voor luchtmachtgeleide missies (zoals ATF AAR OIR, ATFME Jordanië en FSE Mirage):
  Operatiecentrum CLSK: spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie en overige inzetgerelateerde vragen. Telefoon: (076) 544 77 77.

 • Voor overige missies:
  Situatiecentrum CLAS:  spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie en overige inzetgerelateerde vragen. Telefoon: 00800-23 26 26 92 (gratis) of +31 30 223 60 00.

Koninklijke Marechaussee

 • Situatiecentrum: spoedgevallen, bijvoorbeeld over zorg en relatie.
  Telefoon: 00800-23 26 26 92 (gratis) of  +31 30 223 60 00 (vanuit buitenland).
 • Thuisfrontcomité Koninklijke Marechaussee: voor alle overige, niet dringende vragen.
  Telefoon: (0577) 45 59 67 (werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur).

(Na)zorg

Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ): voor mogelijke psychische problemen

 • In noodgeval, telefoon (030) 250 25 99 (buiten kantooruren).
 • Regiocentrum Midden, telefoon: (030)250 26 65.
 • Regiocentrum Noordoost, telefoon: (038) 454 54 44.
 • Regiocentrum Noordwest, telefoon: (020) 520 15 34.
 • Regiocentrum Zuid, telefoon: (073) 622 32 02.

Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk (Dienst BMW)

 • In noodgeval, telefoon: 0900-415 55 55 (hulpverleningslijn Defensie, 24 uur per dag).
 • BMW-loket: (088) 950 50 10.
 • Regiokantoor Caribisch gebied, Nederlandse Antillen, telefoon: 005999-463 74 50.

Diensten Geestelijke Verzorging Krijgsmacht, voor begeleiding bij levensbeschouwelijke/ethische vragen en (geestelijke) nood

 • In noodgeval, telefoon: 0800-577 77 77 (24 uur per dag).
 • Rooms-katholiek, telefoon: (070) 316 62 72.
 • Protestants, telefoon: (070) 316 67 83.
 • Humanistisch, telefoon: (070) 316 62 89.
 • Joods, telefoon: (070) 316 60 61.
 • Islamitisch, telefoon: (070) 316 67 90.
 • Hindoeïstisch, telefoon: (070) 316 67 34.

Veteranenloket

Veteranenloket, voor zorg aan veteranen en hun thuisfront.

Hulp voor Helden

Hulp voor Helden, bevordert aandacht, erkenning en steun aan uitgezonden militairen.

Hulp voor Helden biedt in samenwerking met Defensie:

 • Heldenpakket. Dit pakket wordt op thuisfrontonformatiedagen uitgegeven. Het bestaat onder meer uit 2 dagboekjes, een correspondentie set (veldpost) en enkele postdozen.
 • Kaartenactie ‘Groeten uit Nederland’. Burgers schrijven kaarten aan voor hen onbekende uitgezonden militairen. De kaarten worden doorgestuurd naar de missiegebieden.

Algemeen

 • Dienstencentrum Human Resources: voor personeelsvragen.
  Telefoon: 0800-225 57 33 (optie 3).
  E-mail: dc-hr@mindef.nl.
 • Militaire Post Organisatie Utrecht: voor vragen over het versturen van post en pakketten.
  Telefoon: (030) 287 70 20.
 • Directie Communicatie, voor mediavragen.
  Telefoon: (070) 318 88 88.
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken, bureau paspoorten.
  Telefoon: (070) 348 43 33.
 • Univé Zorg Ziektekostenverzekering, Zorgsaam en SVZK zorg.
  Telefoon: (072) 527 76 77.
  Verbond van Verzekeraars.
  Telefoon: (070) 333 85 00.