Vervanging pijpleiding Klaphek-Best

Defensie gaat een pijpleiding van 67 kilometer vervangen en verplaatsen tussen Klaphek en Best. Dit heeft gevolgen voor eigenaren van percelen waar de pijpleiding in de grond ligt of komt te liggen. Daarnaast zijn Rijkswaterstaat, ProRail, 4 waterschappen en 12 gemeenten in de provincies Utrecht, Gelderland en Brabant betrokken. De aanleg van de vervangende pijpleiding staat gepland voor eind 2026 en duurt ongeveer 2 jaar.

Over de pijpleiding

De pijpleiding is van groot belang voor Nederland en de NAVO. Het is een van de pijpleidingen waarmee de Defensie Pijpleiding Organisatie brandstof vervoert naar militaire vliegvelden in Nederland. Het ondergrondse pijpleidingennetwerk is ook verbonden met andere NAVO-bondgenoten in Europa en met Schiphol. De pijpleiding speelt daarom een belangrijke rol in het beschermen van Nederlands grondgebied en het luchtruim van de Benelux.

Pijpleidingen zijn een duurzame manier om brandstof te transporten, op een veilige manier voor mens en milieu. In Nederland vervoert Defensie er kerosine mee.

Een betere plek voor een grotere pijpleiding

De bestaande pijpleiding is aangelegd in 1954 en is door zijn leeftijd en dekkingsmanco’s aan vervanging toe. Bij een dekkingsmanco ligt de pijpleiding niet diep genoeg volgens de wettelijke eisen. De pijpleiding nu vervangen kost minder dan de levensduur verlengen van de huidige pijpleiding.

Ook de behoefte aan brandstof is bij Defensie en haar NAVO-bondgenoten de afgelopen 70 jaar toegenomen. Defensie wil daarom de diameter van de pijpleiding vergroten van 17 centimeter naar 28 centimeter.

De omgeving waarin de pijpleiding ligt, is in 70 jaar sterk veranderd. Bij het vervangen van de pijpleiding kijkt Defensie daarom gelijk naar een betere ligging voor de toekomst.

Wat er tot nu toe is gebeurd

3 ingenieursbureaus kregen de opdracht om de beste ligging van de leiding te bepalen. Soms zijn er meer opties voor de ligging te bedenken. Uit die verschillende opties komt uiteindelijk een voorkeur voor de beste ligging. Bij de keuze wordt rekening gehouden met informatie die belanghebbenden, organisaties en overheden aanleveren.

Zo is er voor het deel van de nieuwe leiding van Lopikerkapel tot en met de A15 al de wens om deze vlakbij de bestaande pijpleiding te leggen.

Tussen Boxtel en Best kan de leiding misschien gebundeld worden met de bestaande Gasunieleiding. Dit heeft minder gevolgen voor de omgeving.

Rijksprojectbesluit

Dit project is van nationaal belang en valt hierdoor onder het Rijksprojectbesluit. Dit betekent dat de Minister van Defensie de besluitvorming coördineert en samen met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uiteindelijk bepaalt waar de pijpleiding gaat lopen.

Het Rijksprojectbesluit is een ruimtelijk besluit en lijkt op een bestemmingsplan van een gemeente. Daarin staat wat het Rijk met een bepaalde ruimte gaat doen.

Gevolgen voor de omgeving worden onderzocht

Een leiding vervangen kan gevolgen hebben voor de omgeving. Deze gevolgen worden onderzocht in een milieueffectrapportage. Voor die rapportage is er eerst een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau geschreven. Hierin staat wat er precies wordt onderzocht, hoe gedetailleerd dat gebeurt en of er andere mogelijkheden worden onderzocht. Dit document is 18 januari gepubliceerd, en iedereen kon tot en met 29 februari  reageren op de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Participatieplan

Defensie vindt het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij het project ervan weet, zodat zij erover mee kunnen denken. In een voorstel voor participatie (participatieplan) beschrijft Defensie hoe ze de verschillende partijen betrekt bij het project. Dit kan per fase anders zijn en het participatieplan kan daarom in de loop van de tijd wijzigen.

Gemeentes waar de pijpleiding vervangen moet worden

 • Best
 • Boxtel
 • Culemborg
 • Heusden
 • Lopik
 • Maasdriel
 • Oirschot
 • ’s-Hertogenbosch
 • Vijfheerenlanden
 • Vught
 • West Betuwe
 • Zaltbommel

De totale lengte van de nieuwe pijpleiding is ongeveer 67 kilometer. Hiervan is in 2021 al 7 kilometer vervangen tussen de gemeentes Hedel en Vlijmen.

Onderzoek op uw grond

Misschien is het nodig om in de ontwerpfase onderzoek uit te voeren op particuliere percelen. Die onderzoeken zijn noodzakelijk voor een goed ontworpen pijpleiding. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de perceeleigenaar.

Zoekgebied in kaart gebracht

Vergroot afbeelding Kaart zoekgebied nieuwe pijpleiding DPO tussen Klaphek en Best. Zie verwijzing naar download op deze pagina voor meer informatie.
Kaart: zoekgebied voor nieuwe pijpleiding. Paarse lijn is de huidige leiding, met daaromheen in rood omcirkelt het zoekgebied. Zie verwijzing naar download op deze pagina voor meer informatie.

Het is duidelijk in welk zoekgebied de pijpleiding moet komen te liggen. De precieze locatie binnen dit gebied wordt pas duidelijk na de voorkeursbeslissing.

U kunt een pdf-bestand downloaden met een kaart van het zoekgebied. U ziet dan meer details van het zoekgebied.

Pijpleiding bij particulieren

Komt de nieuwe pijpleiding bij u als particulier in de grond? Hou er dan rekening mee dat aan beide zijden van de leiding een strook van 5 meter vrij blijft voor onderhoud en werkzaamheden, de belemmeringenstrook. Dat gebeurt met het recht van opstal. Een medewerker die zakenkundig is voor grondzaken gaat hierover met u in gesprek. En bespreekt ook een schaderegeling.

Uitgangspunten voor ligging nieuwe pijpleiding:

 1. Naast of dichtbij de bestaande leiding; of wanneer dit niet kan:
 2. Bundelen met bestaande kabels en leidingen in de grond; of wanneer dit niet kan:
 3. Nieuwe locatie zoeken buiten bewoonde gebieden.

Afstemming met Delta Rhine Corridor

Defensie houdt rekening met het project Delta Rhine Corridor. Dit is een project om meerdere ondergrondse buisleidingen en gelijkstroomverbindingen aan te leggen tussen Rotterdam en de Duitse grens. De Delta Rhine Corridor loopt van west naar oost en kruist daardoor de Defensiepijpleiding in Boxtel die van noord naar zuid loopt.

Huidige pijpleiding blijft voorlopig liggen

Als de nieuwe pijpleiding klaar is, wordt de huidige pijpleiding buiten bedrijf gesteld. Het verwijderen van de leiding is geen onderdeel van de opdracht en wordt later opgepakt.

Informatiebijeenkomsten

Defensie hield al verschillende bijeenkomsten om u te informeren over het pijpleidingtracé. Als er weer bijeenkomsten komen, leest u dat op deze pagina.

Vragen en aanmelden voor nieuwsbrief

Heeft u vragen over de vervanging van de pijpleiding tussen Klaphek en Best? Wilt u meedenken? Of wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Laat het weten via het contactformulier.