Defensie Pijpleiding Organisatie

De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) verzorgt en bewaakt het transport van vliegtuigbrandstoffen naar militaire en civiele vliegvelden via een eigen pijpleidingnetwerk in de grond. Dit doet DPO al sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw. Onder het motto ‘Fueling your Wings’.

Vergroot afbeelding Medewerker centrale controlekamer houdt op computerschermen dat status van de pijpleidingen bij.
Centrale controlekamer depot Pernis in Poortugaal.

DPO-locaties in Nederland

Het hoofdkantoor van DPO is gevestigd op de Frederikkazerne in Den Haag. De uitvoerende werkzaamheden worden geleid vanuit het depot Pernis in Poortugaal. Het operationele proces wordt gestuurd vanuit de centrale controlekamer op dit depot. In dit ‘technische hart’ zijn bijna alle handelingen met 1 druk op de knop uit te voeren. Zoals het starten van motoren en pompen en op afstand openen en sluiten van afsluiters. Vanuit Poortugaal monitort DPO ook de druk op de leidingen. Naast de centrale controlekamer, zijn er depots in Klaphek, Markelo en Leeuwarden.

DPO lid van verenigingen VELIN en Deltalinqs

DPO is actief lid van de Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland (VELIN). Doel van de vereniging is het waarborgen van de veiligheid. Jaarlijks analyseert de vereniging voorvallen en (bijna-)incidenten. De leden bundelen kennis en ervaring om maatregelen te treffen en herhaling van incidenten te voorkomen. Daarnaast is DPO lid van Deltalinqs, een ondernemersvereniging van de haven- en industriële bedrijven in de Mainport Rotterdam.

Meer informatie over de DPO-organisatie is te lezen in de corporate brochure Fueling your Wings

Vergroot afbeelding DPO-medewerkers voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de pijpleidingen van de DPO.
Onderhoudswerkzaamheden aan pijpleidingen.