Wat is een reservist?

Reservisten kiezen ervoor zich parttime in te zetten voor de krijgsmacht. Dit doen zij vaak naast hun civiele baan of studie. Reservisten maken daarmee deel uit van de flexibele schil van de krijgsmacht. Defensie zet hen vooral in als er meer personeel nodig is. Op deze pagina lees je welke reservisten er zijn. En ook waarvoor zij worden ingezet.

Wat doen reservisten?

Reservisten worden ingezet waar, wanneer en waarvoor zij nodig zijn. Zo zijn er taken zoals bewaken en beveiligen waar vooral militaire kennis belangrijk is.
Reservisten die hiervoor kiezen zijn vooral geplaatst bij het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht, maar ook in detachementen van de Koninklijke Marine, bij de Groep Luchtmacht Reserve en de Koninklijke Marechaussee. De inzet van deze reservisten is meestal op Nederlands grondgebied, bijvoorbeeld bij rampenbestrijding. Maar als ze dat willen kunnen ze ook worden uitgezonden.

Er zijn ook reservisten die met hun specifieke kennis en kunde de krijgsmacht ondersteunen. Daarbij valt te denken aan wegen- en waterbouwkundigen, cyberspecialisten, juristen, bankiers of tolken. Zij zijn er vooral om operaties in het buitenland te ondersteunen.

Reservistenfuncties

Er zijn veel verschillende functies voor reservisten. Hieronder lees je wat reservisten kunnen doen bij de verschillende Defensieonderdelen.

Reservist bij de Koninklijke Marine

Bij de marine kun je als reservist op heel veel plekken werken. Al het oud-beroepspersoneel van de marine kan zich aanmelden als reservist. Maar ook burgers die veel van iets weten kunnen solliciteren voor een functie als reservist. De kandidaat moet wel jonger zijn dan 52 en in sommige gevallen jonger dan 40 (bijvoorbeeld als de kandidaat wordt ingezet op operationele functies). De Koninklijke Marine Reserve wil het aantal reservisten vergroten.

De marine zet reservisten onder andere in voor:

 • Begeleiden van militaire transporten met koopvaardijschepen. En voor het informeren en assisteren van koopvaardij en vissersschepen als ze door gebieden met dreiging varen.
 • Ondersteunen van Defensiebrede evenementen (bijvoorbeeld Nationale Veteranendag) en marine-evenementen (bijvoorbeeld Marinedagen).
 • Aanvullen van operationele eenheden van de marine. De reservist kan op uitzending gaan (frontfill) of vervangt tijdelijk de uitgezonden beroepsmilitair (backfill). 
 • Optreden als oefenvijand of als logistieke ondersteuning voor operationele eenheden.
 • Uitbreiding van de marineorganisatie met een specifieke deskundigheid; denk hierbij aan ICT’ers, medici, juristen, onderwijskundigen of genderspecialisten.
 • Civiel-militaire samenwerking (Cimic). Hierbij werken reservisten aan zaken als herstel van infrastructuur, voedseldistributie en schadeclaims door burgers. Maar ook aan openbaar bestuur, gezondheidszorg en bescherming van cultureel erfgoed.

Reservist worden bij de marine? Ga naar werkenbijdefensie.nl voor meer informatie of voor vacatures.

Reservist bij de Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht maakt steeds meer gebruik van reservisten. Dit aantal groeit, omdat bij diverse eenheden nu ook voormalige beroepsmilitairen ervoor kunnen kiezen als reservist verbonden te blijven. Om reservist te worden is een militaire achtergrond in veel gevallen niet nodig.

Een groot deel van de reservisten zit bij het Korps Nationale Reserve. Het Korps Nationale Reserve bewaakt en beveiligt het Nederlandse grondgebied en ondersteunt (lokale) overheden bij grote calamiteiten zoals rampen.

Daarnaast zet de landmacht reservisten onder andere in voor:

 • 1 Civiel Militair Interactie Commando. Reservisten brengen daar kennis en kunde uit hun burgerberoep binnen. Bijvoorbeeld ingenieurs, economen, analisten, tolken en informatici. Zij ondersteunen militaire inzet met hoogwaardige specialistische diensten.
 • Een bereden escorte van het staatshoofd op Prinsjesdag en tijdens andere ceremoniële aangelegenheden. Deze reservisten zitten bij de Cavalerie Ere-Escorte.
 • Sectie Nationale Operaties. De sectie coördineert militaire inzet onder civiel gezag; en heeft deskundigheid op het gebied van cybercriminaliteit.

Reservist worden bij de landmacht? Ga naar werkenbijdefensie.nl voor meer informatie of voor vacatures.

Reservist bij de Koninklijke Luchtmacht

Voor de meeste reservistenfuncties bij de luchtmacht is een militaire achtergrond niet nodig. De reservisten van de Koninklijke Luchtmacht zijn ingedeeld bij de Groep Luchtmacht Reserve. Deze parttime luchtmachtmilitairen kunnen onder andere worden ingezet als:

 • Bewaker/beveiliger van militaire vliegbases en belangrijke objecten zoals vliegtuigen, helikopters en gebouwen.
 • Oefengewonde of oefenvijand voor beroepscollega’s die op uitzending gaan.
 • Chauffeur van goederen en militair materieel tijdens oefeningen en trainingen.
 • Erewacht tijdens militaire ceremonies.
 • Ondersteunende taken zoals bijvoorbeeld bij de brandweer en de militaire luchtverkeersleiding op vliegbases.
 • Verpleegkundigen.

Reservist worden bij de luchtmacht? Ga naar werkenbijdefensie.nl voor meer informatie of voor vacatures.

Reservist bij de Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee maakt veel gebruik van reservisten en wil de komende jaren het aantal uitbreiden.

Er zijn verschillende typen reservisten. Een beroepsmilitair die bij het verlaten van de dienst als reservist operationele inzet blijft doen; een projectofficier met de nodige kennis en kunde; de reservist voor ceremoniële taken.

Reservisten van de Koninklijke Marechaussee zetten zich onder meer in voor:

 • Mobiel Toezicht Veiligheid en militaire politiezorg (regionaal, nationaal en internationaal).
 • Grensbewaking op de lucht- en zeehavens.
 • Bewaken en beveiligen van bijvoorbeeld gebouwen en objecten van het Koninklijk Huis.
 • Ondersteunen van het Operatiecentrum (klantcontactcentrum).
 • Analyse en onderzoek voor informatiegestuurd optreden.
 • Ondersteuning op het gebied van materieel en logistiek.
 • Trainen en opleiden van zowel beroepsmilitairen als reservisten.
 • De Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee als ruiter, instructeur, hoefsmid, fysiotherapeut of dierenarts.
 • Het Orkest Koninklijke Marechaussee als muzikant.

Reservist worden bij de marechaussee? Ga naar werkenbijdefensie.nl voor meer informatie of voor vacatures.

Reservist bij het Defensie Cyber Commando

Defensie zoekt reservisten met specialistische kennis en kunde voor uitdagingen op cybergebied. Cyberreservisten kunnen vanuit hun werkervaring in de burgermaatschappij helpen met het oplossen van deze cyberuitdagingen.

Cyberreservisten werken bijvoorbeeld bij cybersecurity-bedrijven of organisaties waar cybersecurity belangrijk is. Ze hebben daardoor veel praktijkervaring. De cyberreservist ondersteunt cyberoperaties .

Cyberreservisten werken bij het Defensie Cyber Commando . Ze worden ingezet voor kortere tijd (dagen) of langere tijd (maanden) bij cyberuitdagingen binnen alle delen van de organisatie.

Cyberreservist worden? Kijk op werkenbijdefensie.nl voor meer informatie of bekijk de vacatures voor cyberreservisten.