Korps Nationale Reserve

De kerntaak van het Korps Nationale Reserve (KNR) is het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied. Daartoe behoren ontruimde gebieden en vitale objecten, zoals energiecentrales, tunnels en bruggen en (lucht) havens. Het KNR bestaat uit ongeveer 3.000 reservisten, vrijwillige militairen. Zij vervullen hun militaire functie naast een burgerbaan of studie.

Video: Nationale Reserve

De Koninklijke Landmacht heeft de beschikking over reservisten. Bijzonder aan reservisten is dat ze militairen zijn die naast hun militaire functie ook een burgerbaan hebben of een studie volgen. Reservisten zorgen er voor dat we onze capaciteit kunnen vergroten en vervullen algemene militaire taken. Ze vullen een belangrijke rol bij noodscenario's in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan bewaking van ontruimde gebieden en vitale objecten als energiecentrales. Het vullen van zandzakken bij watersnood en het afzetten van gebieden bij de uitbraak van besmettelijke dierenziektes, zoals mond- en klauwzeer en varkenspest.

Daarnaast hebben we reservisten met speciale deskundigheden, die een aanvulling vormen op de functionaliteiten binnen de landmacht. Ze hebben hun kennis opgedaan in de burgermaatschappij. Voorbeelden hiervan zijn medisch specialistisch personeel dat geneeskundige hulp biedt bij uitzending en functioneel specialisten, zoals geologen, weg- en waterbouwkundigen, landbouwkundigen en IT'ers.

In vrijwel alle provincies zijn kazernelocaties met eenheden te vinden. Reservisten wonen meestal in de buurt van een kazerne. Zo zijn ze bij calamiteiten snel beschikbaar voor militaire inzet of civiele bijstand. Ze werken dan nauw samen met hun beroepscollega's en de civiele hulpdiensten. Zo dragen ook zij een steentje bij aan de vrede en vrijheid van Nederland.

Taken

Het werk van het Korps Nationale Reserve bestaat verder uit:

  • Militaire bijstand bij rampenbestrijding. Bijvoorbeeld bij watersnoden en de uitbraak van besmettelijke dierziektes als mond- en klauwzeer en varkenspest.
  • Militaire bijstand aan civiele autoriteiten voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid.
  • Militaire steunverlening aan militaire transporten door Nederland bij grote oefeningen of inzet.
  • Militaire steunverlening aan eenheden van de Nederlandse krijgsmacht tijdens vertrek of terugkeer van uitzending.
  • Militaire steunverlening aan civiele autoriteiten bij grote evenementen, zoals de Nijmeegse Vierdaagse.
  • Ceremoniële activiteiten, bijvoorbeeld Prinsjesdag en herdenkingen.

Eenheden

Het Korps Nationale Reserve bestaat uit 10, 20 en 30 Infanteriebataljon Bewaken Beveiligen Korps Nationale Reserve. Het korps is actief in heel Nederland. In vrijwel alle provincies zijn kazernelocaties met eenheden te vinden. Ook heeft het KNR een muzikale eenheid: de Fanfare Korps Nationale Reserve

Embleem

Het embleem brengt de beschermende taak tot uiting. Het in zilverkleurig metaal uitgevoerde rijkswapen verwijst naar het verleden. Toen droegen de schutterijen ook het zilverkleurige rijkswapen. De rode ondergrond geeft aan dat het korps is ingedeeld bij het Wapen der Infanterie.