Groep Luchtmacht Reserve

De ruim 500 reservisten van de Groep Luchtmacht Reserve (GLR) zijn parttime militair en ondersteunen de Koninklijke Luchtmacht bij de algemene - en operationele bedrijfsvoering. Door hun grote diversiteit in achtergrond, kennis en ervaring zijn de reservisten van de GLR ‘de flexibele schil’ van de luchtmacht.

Vergroot afbeelding 2 militairen foullieren een man die op zijn knieën zit.
Reservisten van 30 Natresbataljon tijdens een oefening in Vlissingen in 2022.

Taken

De Koninklijke Luchtmacht zet reservisten in als specialist op functies waarvoor de luchtmacht extra (civiele) kennis nodig heeft, geen beroepsmilitairen kan vinden of als tijdelijke vervanging van beroepscollega’s die op uitzending gaan. Denk hierbij aan projectleiders, verpleegkundigen, logistiek medewerkers en administratief personeel.

De GLR draagt ook bij aan vele ceremoniële taken van de luchtmacht. Zo bestaat de vaandelwacht van de luchtmacht geheel uit reservisten. Ook ondersteunen reservisten als erewacht bij staatsbezoeken, nationale herdenkingen en Prinsjesdag.

Daarnaast worden reservisten ingezet als oefenvijand of oefengewonde in de opwerkperiode van collega’s die op uitzending gaan. De reservisten bewaken en beveiligen ook de vliegbases, gebouwen en objecten van de luchtmacht.

Leiding

De staf van de GLR is gevestigd in het hoofdkwartier van de Koninklijke Luchtmacht in Breda. Deze staf bestaat uit de Commandant GLR, de chef staf, de stafadjudant, de afdelingen Integrale Plannings Cel (IPC) en Opleiding en Training (O&T) en een communicatieadviseur. De commandant, de chef staf, de communicatieadviseur en het hoofd IPC zijn beroepsmilitair, alle anderen bij de staf zijn reservist. De reservisten van de Groep Luchtmacht Reserve zijn onderverdeeld in 2 squadrons.

Waar werken de reservisten?

De reservisten van de luchtmacht werken bij alle onderdelen van de luchtmacht, in het hoofdkwartier en op alle vliegbases. De collega’s van de IPC regelen de inzetten van reservisten.