Koninklijke Marine Reservisten

Reservisten van de Koninklijke Marine Reserve (KMR) zijn parttime militairen met een civiele baan. Zij worden ingezet op momenten dat het nodig is. Voor korte tijd en vaak op projectbasis. Daarmee zijn ze de ‘flexibele schil’ voor de marine. En wanneer nodig ook inzetbaar bij andere Defensieonderdelen.

Het ‘reservist zijn’ is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Elke reservist is verantwoordelijk voor zijn of haar inzetbaarheid. Daarvoor geeft de KMR opleidingen en trainingen, om de militaire basisvaardigheden te beheersen.

Daarna ben je inzetbaar en kun je aan de slag bij een van de eenheden. De marine zorgt voor de inzet en de administratieve afhandeling, maar je bepaalt zelf wanneer je wordt ingezet. Dat kan voor een korte tijd, maar soms ook voor een langere periode. Als je opgeroepen wordt ben je militair. Dan heb je dezelfde rechten en plichten als je beroepscollega’s.