Industrieveiligheid

Defensie doet zaken met bedrijven. Bij sommige opdrachten krijgen bedrijven gevoelige informatie. Bij die opdrachten doet de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst onderzoek naar de beveiliging van een bedrijf.

Bijzondere informatie

Gevoelige informatie is bijvoorbeeld kennis die op elke manier kan worden overgedragen. En die gevoelig is voor de nationale veiligheid of spionage. Denk bijvoorbeeld aan ICT-middelen, documenten, communicatieapparatuur, infrastructuur en wapensystemen. Gevoelige informatie kan staatsgeheim zijn: de informatie kan de Nederlandse staat of haar bondgenoten schaden.

ABDO

Bedrijven die omgaan met bijzondere informatie, moeten voldoen aan de veiligheidseisen van Defensie. Deze staan in de Algemene Beveiligingseisen voor Defensieopdrachten 2019 (ABDO 2019). De MIVD controleert of een bedrijf zich houdt aan de ABDO. Elk bedrijf dat de ABDO-status heeft, moet een beveiligingsfunctionaris hebben. Dat is een medewerker die voor de MIVD het aanspreekpunt is. Deze werknemer is verantwoordelijk voor alle beveiliging van gerubriceerde informatie binnen het bedrijf. Medewerkers die toegang hebben tot gerubriceerde informatie, krijgen een screening.

Als een bedrijf eenmaal de ABDO-status heeft, blijft die geldig zolang de opdracht duurt. Als dat bedrijf tijdens de opdracht met strenger gerubriceerde informatie moet werken, volgt eerst een onderzoek op hoger niveau.

Een bedrijf kan alleen een ABDO-status krijgen als het een contract aangaat met Defensie. De MIVD geeft geen overzicht van bedrijven met zo'n status.

Bezoek aan buitenlands bedrijf met ABDO-status

Heeft uw bedrijf een ABDO-status en brengt u tijdens een opdracht voor Defensie  een bezoek aan een buitenlands bedrijf? Of krijgt uw bedrijf bezoek uit het buitenland? Dan dient u eerst een verzoek in bij de MIVD.

Downloads