Rubriceringsaanduidingslijst (RAL)

Defensie doet zaken met bedrijven. Bij sommige opdrachten krijgen bedrijven gevoelige informatie. Bij die opdrachten doet de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst onderzoek naar de beveiliging van een bedrijf. Dat gebeurt onder meer met deze Rubriceringsaanduidingslijst (RAL).