ABDO 2017

Externe bedrijven moeten voor gerubriceerde en/of vitale defensieopdrachten aan de ABDO 2017 voldoen. Door de eisen verbetert de veiligheid sterk van beschermde zaken die buiten Defensie worden opgeslagen of behandeld.