Melding plaatsing gerubriceerde defensieopdrachten

Formulier voor het melden van plaatsing van een gerubriceerde Defensieopdracht bij een natuurlijke of rechtspersoon