Melding plaatsing gerubriceerde defensieopdrachten

Defensie doet zaken met bedrijven. Bij sommige opdrachten krijgen bedrijven gevoelige informatie. Bij die opdrachten doet de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst onderzoek naar de beveiliging van een bedrijf. Dat gebeurt onder meer met dit formulier voor het melden van plaatsing van een gerubriceerde Defensieopdracht bij een natuurlijke of rechtspersoon.

Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring defensie.nl leest u hier meer over.