Gerubriceerde opdrachten buiten Defensie

Deze folder is bedoeld voor de verwervende instanties binnen het ministerie van Defensie. Verwervende instanties schakelen bedrijven in en verlenen opdrachten waar gerubriceerde informatie mee gemoeid kan zijn. Wanneer het ministerie van Defensie besluit om bepaalde taken uit te besteden, dient er toezicht te zijn op de beveiliging van staatsgeheimen. In deze folder kunt u lezen hoe hieraan uitvoering moet worden gegeven.