Formulierenset autorisatieprocedure bij gerubriceerde Defensieopdrachten

Defensie doet zaken met bedrijven. Bij sommige opdrachten krijgen bedrijven gevoelige informatie. Bij die opdrachten doet de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst onderzoek naar de beveiliging van een bedrijf. Dat gebeurt onder meer met dit formulier 'Aanvraag voor autorisatie van natuurlijke- of rechtspersonen voor gerubriceerde Defensieopdrachten'.