Bewindslieden en commandanten die besluiten nemen over (militaire) inzet moeten op tijd over betrouwbare militaire inlichtingen beschikken. Dat is bijvoorbeeld niet alleen nodig voor de nationale veiligheid van Nederland, om aanslagen te voorkomen. Maar ook in missiegebieden om de vijand een stap voor te zijn.

Animatie: Wat doet de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)?