Groot Materieel & IT

Om slagkracht te leveren heeft Defensie groot materieel zoals wapensystemen, voertuigen, schepen, drones, helikopters en vliegtuigen. Maar ook simulators voor bijvoorbeeld het opleiden en trainen van vliegers en andere specialisten. Daar is heel veel ondersteunende IT voor nodig.

IT-tafels

Wil je vanuit de IT-markt meedoen? Schrijf je in voor de dialoog aan onderstaande IT-tafels. Of lees eerst verder over het thema Groot materieel & IT, en klik bijvoorbeeld door naar de andere thema's.

Maritieme IT voor groot materieel

De Koninklijke Marine is het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht en zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in voor veiligheid op en vanuit zee. In Nederland en in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en bij rampen. Modernisering van materieel en ondersteunende IT-oplossingen vergroten de maritieme slagkracht. En ook de veiligheid op de Noordzee, waar de Kustwacht aan bijdraagt.

Defensie verandert naar een organisatie met een verhoogde gereedheid, wendbaarheid, weerbaarheid en inzetbaarheid. Groot materieel speelt hierbij een belangrijke rol. Vaak werkt Defensie met vaste leveranciers voor langdurige ondersteunende IT bij marine en Kustwacht. Het zijn relatief gesloten ecosystemen voor oplossingen binnen het hoogste geweldspectrum.

Toch ontstaat op specifieke thema’s ruimte voor nieuwe partijen.

Intelligente systemen

Nieuwe partijen kunnen bijvoorbeeld meedenken over Informatie Gestuurd Optreden (IGO): waarbij actuele gegevens worden gecombineerd met historische data. Onder andere voor ondersteunen van beslissingen en risicoanalyse. Of meedenken over intelligente systemen die personeel op schepen en materieel vervangen.

Deze automatisering en robotisering heeft meerdere doelen. Allereerst zorgt het werken met autonoom materieel dat minder mensen worden blootgesteld aan verschillende vormen van gevaar. Daarnaast is het een antwoord op de krappe arbeidsmarkt. Het lost problemen aan de mensenkant op, terwijl de uitdaging aan de informatiekant juist complexer wordt.

Langdurige samenwerking

Voor het optimaal ondersteunen van de informatievoorziening binnen de maritieme IT, werkt JIVC met het concept van permanente doorontwikkeling. Eventuele nieuwe partners moeten zich verbinden aan de volledige levenscyclus van het te ondersteunen groot materieel (wapensystemen). Voor een schip kan dat variëren van 15 tot 25 jaar.

Dat betekent tegelijk een mooie, langdurige relatie. Een goed voorbeeld zijn de 2 grote leveranciers binnen de ‘gouden driehoeken’ waarvan ook TNO deel uitmaakt. Dit ecosysteem waar meerdere partijen hun intellectuele eigendom inbrengen, garandeert een marine die altijd up to date is. Dit betekent niet dat IT leidend is (dus geen IT-push); het moet passen binnen de grotere plannen van marine en Kustwacht (zoals roadmaps en scenario’s).

Land-IT voor groot materieel

De Koninklijke Landmacht draagt op de grond bij aan vrijheid, veiligheid en welvaart in Nederland en daarbuiten. Onder de zwaarste omstandigheden en met het juiste (groot) materieel voeren goed getrainde militairen gevechtsoperaties uit. Ook bieden zij humanitaire hulp bij rampen.

De daarbij horende ondersteunende IT is nauwelijks te vergelijken met die van een kantooromgeving, een financiële dienstverlener of fabriek. De technologie en apparatuur waarmee militairen op het land taken en missies uitvoeren moeten werken in en op uiteenlopende voertuigen en in de moeilijkste omstandigheden. Veilig, beschikbaar en interoperabel (ze moeten zonder beperkingen samen kunnen werken), ook bij internationale samenwerking.

Markt doet al mee

Om de IT-capaciteit voor Defensie te vergroten kijkt JIVC met belangstelling naar ontwikkelingen in de markt. Bijvoorbeeld vanuit het IT-traject FOXTROT dat zich voor het programma Informatie Gestuurd Optreden richt op het moderniseren van militaire platformen en commandovoeringssystemen.

Zo speelt onder meer de fysieke en digitale upgrade van het CV90-gevechtsvoertuig. Via FOXTROT is de IT-afdeling die landgebonden groot materieel ondersteunt al in overleg met marktpartijen. Na een eerder informatieverzoek (de request for information) start inmiddels de volgende fase.

Verschillende uitdagingen

Uitdagingen waar marktpartijen eventueel een antwoord op hebben: de fysieke integratie van nieuwe apparatuur voor militaire voertuigen, maar ook het ontwikkelen van de IT-gebaseerde besturing. Zowel software als hardware moet voldoen aan internationale standaarden voor onder andere commandovoering en te ondersteunen functionele ketens. Denk bijvoorbeeld aan de IT voor moderne raketartillerie.

Defensie wil zich in de samenwerking met partners richten op specifieke onderwerpen. Zo kunnen marktpartijen zich voor de langere termijn in zaken bekwamen en producten eventueel samen met Defensie ontwikkelen en op de markt brengen. Dat levert voor iedereen voordelen op.

Opleiding en simulatie

Menselijke inzet in het hoogste geweldspectrum vereist extreem goede voorbereiding. Dat gebeurt onder meer door de juiste opleidingen, trainingen en toetsing van kennis en vaardigheden. Zo weet je zeker dat iemand die voor een gevechtsoperatie of vredesmissie aantreedt op de juiste manier opgeleid is. Informatie over certificeringen en afgeronde oefentrajecten moet daarom met een druk op de knop klaarliggen.

Een belangrijk hulpmiddel bij het opleiden van mensen is simulatie. De uitdaging is dat geavanceerde simulatoren van uiteenlopende leveranciers komen, met eigendomsrechten op de software en datastandaarden (proprietary). Dat maakt het lastig om gegevens eenduidig te verzamelen, combineren en analyseren. En zo te kunnen bepalen of mensen werkelijk klaar zijn voor hun taak.

Multidomein

Een ander probleem speelt in zogeheten multidomein-operaties, waarbij verschillende krijgsmachtonderdelen moeten samenwerken. Internationaal of met bijvoorbeeld hulpdiensten. Om hiervoor te kunnen trainen wil je simulatoren aan elkaar koppelen om gezamenlijke missies uit te voeren. Dan is het cruciaal dat iedereen in dezelfde virtuele wereld zit.

Niet alle leveranciers kunnen of willen zich aan de hiervoor ontwikkelde NAVO-standaarden houden. Gespecialiseerde softwarebedrijven of start-ups kunnen een rol spelen om dit samen met simulatorleveranciers toch voor elkaar te krijgen. Einddoel kan een ‘total learning, training & simulation architecture’ (TLTSA) zijn, een volledig geïntegreerde virtuele leeromgeving. Voor alle Defensieonderdelen en andere organisaties zoals politie, brandweer en waterschappen. Alle betrokkenen kunnen dan bijvoorbeeld samen de reactie op een dijkdoorbraak of andere gebeurtenis trainen.

Dezelfde taal

Een groot knelpunt is dat de grote leveranciers van hardware en software voor simulatoren vaak niet dezelfde taal spreken. Zelfs binnen deze bedrijven zijn er per land grote verschillen tussen producten en de gebruikte of gegenereerde data.

Een andere uitdaging bij opleiding en simulatie is het aantrekken en binnenhouden van goed opgeleid en kundig personeel. Onder meer voor het ontwikkelen van eigen software. Wat helpt is een unieke werkomgeving waarin zeer hoge eisen worden gesteld aan kennis en vaardigheden. En waar mensen de meest bijzondere oplossingen kunnen creëren in een maatschappelijk relevante omgeving.

Meer IT-tafels vind je bij de thema's:

Meer weten?

Meer informatie vind je via de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.