IT-projecten

IT-projecten binnen Defensie zijn er in verschillende soorten en maten. Denk aan de ondersteunende IT voor groot materieel te land ter zee en in de lucht. Of meer specifiek: voor de kerntaken van de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast bestaat doorlopend behoefte aan maatwerk binnen het operationele militaire domein.

IT-tafels

Wil je vanuit de IT-markt meedoen? Schrijf je in voor de dialoog aan onderstaande IT-tafels. Of lees eerst verder over het thema IT-projecten, en klik bijvoorbeeld door naar de andere thema's.

Veranderende behoeften binnen Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een krijgsmachtonderdeel dat waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch deel van het koninkrijk. Inzet gebeurt wereldwijd op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen tot de buitengrenzen van Europa. Van nationale luchthavens tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld.

De marechaussee heeft 3 hoofdtaken: grensbewaking, de beveiliging van belangrijke locaties, en internationale en militaire politietaken. Geopolitieke onrust, migratiegolven en Europese samenwerking zorgen voor veranderende functionele behoeften. De ondersteunende JIVC-afdeling vertaalt deze behoeften naar de best mogelijke oplossingen. Daarbij wordt samen met de inkoopafdeling een beroep gedaan op leveranciers.

Modulaire architectuur

Naast de modernste hardware zoals biometrische scanners, bodycams en communicatieapparatuur, is een gedegen informatievoorziening cruciaal. Uitdaging is hier vaak de complexe samenhang van processen en systemen. Voor de adaptiviteit, simplificatie, structuur en beheersbaarheid wil JIVC een modulaire, gecontaineriseerde architectuur.

Het project Digitale Analyse KMar (DAK) is een onderdeel van het programma Informatie Gestuurd Optreden (IGO). Bij dit project staat Defensie open voor inzichten en adviezen van vertrouwde marktpartijen. Het moet gaan om bewezen oplossingen. Bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie. Defensie ziet het liefst een dynamisch ecosysteem van betrokken externe partijen, die afhankelijk van de situatie verschillende rollen kunnen aannemen: van adviseur tot leverancier.

Resultaatverantwoordelijkheid

Marktpartijen ontwikkelen zich bij voorkeur tot strategische partners die medeverantwoordelijkheid dragen voor functionaliteit, stabiliteit en adaptiviteit op de langere termijn. In de samenwerking bij IT-projecten voor de marechaussee wordt de middenweg gekozen tussen het kortcyclische agile-werken en een planmatige aanpak op basis van principes, afspraken en de strategische roadmaps van alle betrokkenen. Dus tussen wendbaarheid en het vooraf vastleggen hoe het eindproduct wordt.

Samen behaalde resultaten leiden in veel gevallen tot nieuwe opdrachten, wat kan uitmonden in strategische relaties voor de (zeer) lange termijn; partnerships van 10 tot 20 jaar zijn geen uitzondering. Dit vraagt van marktpartijen naast risicobereidheid om echte verdieping en commitment in de verschillende niveaus van samenwerking: contractueel, qua architectuur, in de projecten en technologisch.

Meer IT-tafels vind je bij de thema's:

Meer weten?

Meer informatie vind je via de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.