Grote IT-programma's

Bij verschillende grote IT-programma’s zoekt Defensie nadrukkelijker naar toegevoegde waarde vanuit de markt. Bijvoorbeeld bij informatiegestuurd opereren, met centrale aansturing van verschillende krijgsmachtonderdelen. Maar ook binnen de HR IT gebeurt veel.

IT-tafels

Wil je vanuit de IT-markt meedoen? Schrijf je in voor de dialoog aan onderstaande IT-tafels. Of lees eerst verder over het thema Grote IT-programma's, en klik bijvoorbeeld door naar de andere thema's.

Grensverleggende IT

Voor de taken van de Defensie-onderdelen is een stabiele en tegelijk flexibele IT nodig. Er wordt continu gewerkt aan het optimaliseren van infrastructuur, een eigen private cloud, optimale werkplekken, enzovoorts. Binnen het programma Grensverleggende IT (GrIT) wordt sinds 2021 samengewerkt binnen een ecosysteem van enkele grote marktpartijen.

Deze gemoderniseerde IT-omgeving vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst, al dan niet afkomstig uit de markt. Deze kunnen binnen een modulaire architectuur als legoblokken op het fundament worden gekoppeld.

Binnen JIVC springen 2 GrIT-programma’s in het oog: Informatie Gestuurd Optreden (IGO) en de hiermee verbonden multidomein-operaties (MDO). Marktpartijen kunnen allerlei aspecten van IGO en MDO invullen.

Informatiegestuurd

Bij de inzet van krijgsmachtonderdelen op zee, land en in de lucht is een goede informatievoorziening fundamenteel. Dit geldt ook voor de steeds belangrijker wordende cyberspace en recente ontwikkelingen in de echte ruimte. Betrokkenen binnen operatie en bedrijfsvoering moeten beschikken over feitelijke data over het gebied, waarnemingen en risico’s. Maar ook andere vormen van informatie zijn essentieel. Denk aan sentimenten onder de bevolking, sociale media en verkeersbewegingen.

Het programma Informatie Gestuurd Optreden (IGO) richt zich op het sneller beschikbaar maken van informatie waarmee betrokkenen in het veld slagvaardiger kunnen optreden. Commandanten weten daardoor bijvoorbeeld wat hun eenheden daadwerkelijk nodig hebben aan wapens, bescherming en logistiek. Hiermee kunnen de samenwerkende strijdmachten sneller en slimmer opereren dan de tegenstander.

Multidomein-operatie

Uitvloeisel van IGO is de zogeheten multidomein-operatie (MDO). Daarbij kan een centraal commandocentrum de betrokken Defensie-onderdelen beter aansturen, in een bredere context en meer in samenhang. Uitdagingen liggen op het gebied van uitwisselen van gevoelige data: confidentieel, correct en beschikbaar.

Hierbij vraagt JIVC als input van marktpartijen geen experimenten en kortcyclische projecten, maar juist verbeeldingsvermogen en commitment om programma’s voor de langere termijn te ondersteunen. Bijvoorbeeld door nieuwe, intelligente mogelijkheden op basis van openbare data. Eenmaal aan boord hebben betrokken partijen een landelijk en zelfs internationaal platform om producten en diensten bij overheden onder de aandacht te brengen.

Vernieuwing HR IT

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland met unieke grondwettelijke taken. Om die goed uit te voeren is voldoende kundig en goed opgeleid personeel nodig. Defensie heeft grote groeidoelstellingen en is dus hard naar op zoek naar nieuwe militairen en burgermedewerkers. Tegelijk wil Defensie nog beter het talent in de organisatie ontwikkelen en inzetten. Defensie neemt verschillende maatregelen om de personele gereedheid te verbeteren en op peil te houden. IT speelt hierin een belangrijke faciliterende rol.

De oorlog in Oekraïne heeft Europa en Nederland met de neus op de feiten gedrukt. Dankzij forse investeringen kan de krijgsmacht op alle onderdelen groeien in slagkracht. Zonder voldoende personeel om deze wapens, voertuigen en systemen te bedienen kom je alleen niet ver. Voor al deze talenten en vakmensen zijn systemen nodig: om ze toegang te geven, te betalen, te trainen, service te bieden en voor de lange termijn aan te sluiten op nieuwe bedrijfssystemen. Voor deze personele gereedheid is modernisering van IT nodig, liefst in samenwerking met de markt.

Meegroeien met personeelsaantallen

Vernieuwing van de HR-IT is een van de 5 grootste IT-programma’s binnen Defensie en behoort straks wellicht tot de top 10 binnen de Nederlandse overheid. Feitelijk gaat het om een enorme inhaalslag om de krijgsmacht qua personele bezetting en IT op het gewenste niveau te krijgen, na decennia van bezuinigingen.

Defensie zoekt daarvoor niet alleen IT’ers. De vernieuwing vraagt ook om versterking van de bedrijfsvoering en het beleid. Het gaat erom dat de huidige 200 JIVC’ers die zich vooral richten op het HR-domein versterking krijgen vanuit de markt. Om zo het huidige IT-landschap te kunnen beheren en in stand te houden, maar ook om zaken te moderniseren en/of te vervangen voor state of the art-oplossingen, dus technisch en technologisch het hoogst haalbare op dat moment. Standaard als het kan, maatwerk als het moet. HR-IT gaat steeds meer opereren als regie-organisatie.

Gedrevenheid en passie zijn nodig

Er liggen kansen voor de meest uiteenlopende technologiepartijen:

  • Softwareleveranciers die de juiste producten en oplossingen bieden voor de slag naar de toekomst.
  • Infrastructuur- en cloud leveranciers voor de juiste basis.
  • System integrators die zaken bouwen en op elkaar aansluiten.
  • Start-ups en scale-ups die binnen een groter samenwerkingsverband unieke innovaties toevoegen. Defensie heeft specifiek belangstelling voor deze marktpartijen. Ook als ze verbonden zijn aan universiteiten of andere organisaties.

Uitdaging is de tijdsdruk waaronder de vernieuwing van de IT binnen de HR-bedrijfsvoering moet plaatsvinden. Wanneer het personeelsbestand met duizenden mensen groeit, kan de ondersteunende technologie immers niet achterblijven. Dit vereist naast de juiste competenties ook gedrevenheid en passie voor deze belangrijke maatschappelijke opdracht.

Meer IT-tafels vind je bij de thema's:

Meer weten?

Meer informatie vind je via de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.