Continuïteit

Continuïteit van de IT-voorziening bij Defensie is cruciaal. Software en integratie spelen een onmisbare rol bij het duurzaam ondersteunen van complexe operationele processen en bij het optimaal uitwisselen van informatie. Door de sterke focus op cybersecurity kan Defensie gevoelige data beschermen en zich wapenen tegen dreigingen.

IT-tafels

Wil je vanuit de IT-markt meedoen? Schrijf je in voor de dialoog aan onderstaande IT-tafels. Of lees eerst verder over het thema Continuïteit, en klik bijvoorbeeld door naar de andere thema's.

Beheer, verbetering en vernieuwing

De afdeling IT Infrastructuur ontfermt zich binnen JIVC over beheer, verbetering en lifecycle management van de generieke IT-infrastructuur van Defensie. Voor een blijvend betrouwbare, veilige, toekomstbestendige en flexibele informatievoorziening speelt sinds 2021 onder meer het programma Grensverleggende IT (GrIT). In 7 jaar wordt daarin de hele infrastructuur gefaseerd uitgerold.

GrIT is een samenspel van de interne IT-organisatie JIVC en enkele marktpartijen binnen het consortium Athena, dat bestaat uit Kyndryl, Atos en Unica. In 2021 begon het gezamenlijk leveren van geïntegreerde oplossingen. De marktsamenwerking zorgt daarnaast voor een grotere beheer- en ontwikkelcapaciteit. Voor nu en voor de lange termijn.

3 ontwikkelingen

Belangrijke ontwikkelingen waar JIVC met de markt aan wil werken:

  • De overgang van externe inhuur op uurbasis naar werkpakketten met een resultaatverplichting en commitment van beide kanten voor de langere termijn.
  • Het slim inzetten van automatisering om menselijke tijd en energie vrij te maken voor zaken met de hoogste prioriteit.
  • De mogelijkheid van standaarden bekijken in plaats van maatwerk.

Binnen deze context speelt onder andere het maken van koppelingen tussen nieuwe en bestaande systemen, en de hoge veiligheidseisen (IT-security). Binnen een omgeving van Hoog Gerubriceerde Informatie (HGI) moeten wapensystemen binnen een breder verband of netwerk bijvoorbeeld veilig en foutloos met elkaar communiceren.

Ecosystemen

Ook andere IT-programma’s binnen Defensie moeten worden ondersteund en geïntegreerd. Daarom verwacht IT Infrastructuur de komende jaren een sterk groeiende vraag naar IT-dienstverlening. Voor deze uitdaging zoekt JIVC naar partners met de juiste capaciteit, competenties en commitment voor de lange termijn.

Hier kunnen samenwerkingsverbanden ontstaan die elkaar op verschillende manieren versterken, zogenoemde ecosystemen. Het creëren van ecosystemen stuit nu nog vaak op obstakels bij het maken van afspraken over contracten. Om te kunnen innoveren en versnellen verandert zowel de uitvraag, de manier van aanbesteding als de samenwerking. Naast een vergoeding die past bij de markt (marktconform) zijn er kansen op groei bij succesvolle samenwerking. Een andere meerwaarde is dat medewerkers van leveranciers zich binnen Defensie kunnen verdiepen en ontwikkelen in specifieke, maatschappelijk relevante zaken. Een win-winsituatie voor alle betrokken partijen is het uitgangspunt.

Andere thema's

Meer IT-tafels vind je bij de thema's:

Meer weten?

Meer informatie vind je via de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.