Digital Twinning

Datum en tijd

16 mei 2024, 12.00 - 18.00 uur.

Locatie

Green Village – Blokhoeve 7, 3438 LC Nieuwegein.

Informatie

Het technologiedomein Digital Twinning is voor Defensie belangrijk voor de ambities die ze heeft in 3 toepassingsgebieden:

 1. Snellere en betere operationele besluitvoering.
 2. Doorlopende accurate monitoring van materieel.
 3. Cutting-edge simulatiemogelijkheden.

Snellere en betere operationele besluitvoering

Met Digital Twinning kan Defensie een nauwkeurige, real-time digitale weergave creëren van fysieke objecten of systemen. Tijdens oefeningen en operationele inzet kunnen besluitvormers dankzij deze technologie complexe situaties beter begrijpen en sneller reageren. Met een digital twin kunnen ze de gevolgen van verschillende scenario's simuleren en de uitkomsten analyseren. Dus voordat ze daadwerkelijk beslissingen nemen. Dit vermindert de risico's en onzekerheden aanzienlijk.

Met de real-time data die een digital twin levert, zijn besluitvormers op de hoogte van de huidige staat van een object of systeem en kunnen ze eventuele veranderingen direct waarnemen. Dit leidt tot een beter geïnformeerde besluitvorming, wat cruciaal is in snel veranderende omgevingen. Zowel bij oefeningen als bij operationele inzet.

Doorlopende accurate monitoring van materieel

Digital Twinning maakt doorlopende en accurate monitoring van materieel en systemen mogelijk door een real-time digitale replica te creëren. Deze replica wordt continu bijgewerkt met data (bijvoorbeeld afkomstig van sensoren) van een fysiek object. Hierdoor kunnen operators de status en prestaties van het materieel in de gaten houden met minder fysieke inspecties. Zo kunnen ze slijtage, prestatieveranderingen en mogelijke defecten al vroeg detecteren. Daardoor is proactief onderhoud te plannen en stilstand te minimaliseren.

Bovendien kunnen ze door het analyseren van verzamelde data uit de digital twin, patronen herkennen en voorspellingen doen over toekomstig onderhoud en levensduur van het materieel. Het draagt bij aan meer betrouwbaarheid en optimalisatie van de bedrijfsvoering, wat essentieel is voor maximale materiele gereedheid in oefeningen en operationele inzet.

Cutting-edge simulatiemogelijkheden

Digital Twinning maakt het mogelijk om de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen, wat resulteert in beter voorbereide teams die klaar zijn voor de uitdagingen van echte missies. Door geavanceerde simulaties te creëren wordt Defensiepersoneel effectief voorbereid op missies en specifieke operationele inzet. Door een nauwkeurige digitale replica van materieel en omgevingen te gebruiken kunnen medewerkers complexe scenario's doorlopen zonder fysieke middelen in te zetten. Dit spaart kostbaar materieel, vermindert slijtage en verlengt de levensduur.

De realistische simulatieomgeving biedt een veilige plek voor training, waar fouten geen directe consequenties hebben maar wel waardevolle leermomenten opleveren. Hierdoor kan de operationele gereedheid en inzetbaarheid van personeel en materieel aanzienlijk verbeteren. Bovendien kunnen met deze simulaties operationele strategieën worden geoptimaliseerd.

Over wat een Digital Twin precies is bestaat veel onduidelijkheid. Daarom verwijzen we graag naar het document Digital Twinning – Classificatie van Digital Twins van NLR (2024). Voor de toepassing van Digital Twins binnen Defensie is het belangrijk er rekening mee te houden dat het fysieke deel meestal al bestaat voordat het digitale deel wordt ontwikkeld.

Graag gaat Defensie met de markt het gesprek aan over de bovengenoemde 3 ambities. Bijvoorbeeld op basis van bestaande technologische oplossingen, bewezen best practices en creatieve ideeën.

Vragen aan de markt:

 • Welke bewezen voorbeelden uit de praktijk kent u voor deze ambities?
 • Welke technologische oplossingen vindt u noodzakelijk voor deze ambities?
 • Welke creatieve oplossingen ziet u voor deze ambities?

Voorwaarden

Door deelname aan de IT-tafel(s) ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Defensie vergoedt geen kosten die gemaakt worden door deelname aan de IT-tafel(s) of daaraan verbonden activiteiten.
 2. Defensie mag ervoor kiezen om niet verder te gaan met de IT-tafel(s) of de resultaten daarvan.
 3. Alle verstrekte en geleverde informatie van de deelnemers aan de IT-tafel(s) mag Defensie gebruiken voor de opstelling van een programma van eisen, verwervingstraject en/of informatie-uitwisseling met externe partijen.
 4. Informatie die Defensie voorafgaand aan en tijdens de IT-tafel(s) deelt kan veranderen. Defensie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan.
 5. Deelnemers aan de IT-tafel(s) worden niet individueel geïnformeerd over mogelijke verwervingstrajecten en/of vervolgtrajecten. Verwervingstrajecten worden gepubliceerd volgens de geldende wetten en regels.

Meer weten?

Ga naar de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.