JIVC-leveranciersdialoog

JIVC zoekt IT-partners. Sinds 24 februari 2022 is de wereld ingrijpend veranderd. Daarmee is de opdracht van Defensie aangescherpt. We zetten stappen om Nederland sterker te maken, Europa veiliger en de NAVO krachtiger. Dit betekent nogal wat. Er is meer nodig: meer mensen, meer materieel en meer IT. Veel meer IT! Want alleen op die manier kunnen we beschermen wat ons dierbaar is.