Aanbodgedreven API Management in het integratielandschap (geweest)

Lees de terugblik en de besproken denkrichtingen (PDF, 390 KB).

Datum

15 februari.

Informatie

De Afdeling Besturen en Overige Ondersteuning IT (BOO IT) is binnen het JIVC verantwoordelijk voor het IV-beheer binnen 8 aandachtsgebieden, namelijk:

 • besturen en integrale bedrijfsvoering
 • communicatie
 • documentaire IV
 • facilitair
 • milieu & ruimtelijke ordening
 • vastgoed
 • beveiliging en veiligheid
 • geografische dienstverlening.

Ook levert de afdeling, generieke ontwikkelstraten. Het ontwikkelen van interfaces is een van deze generieke ontwikkelstraten. Deze ontwikkelstraat wordt het Generiek Koppelvlak Defensie (GKD) genoemd.

Defensie heeft 3000+ applicaties. Bijna al deze applicaties hebben data nodig uit andere systemen of zijn zelf een (data)bron voor andere systemen.

Hoe het nu gaat

Dit werkt nu vraaggestuurd: de applicatie(eigenaar) die data nodig heeft van een ander (bron)systeem ’vraagt’ deze data aan de eigenaar van het betreffende systeem. Daarna wordt de interface ontwikkeld om de systemen te koppelen. Dit gebeurt in de zogenoemde ontwikkelstraat Generiek Koppelvlak Defensie (GKD).

Hoewel de gebruikte techniek binnen het GKD generiek is (het wordt immers toegepast voor iedere interface), is de ontwikkelde interface dat niet. Deze is in de kern een point-to-point interface. De doorlooptijd voor het ontwikkelen van een enkele interface is dan ook lang. Er vindt langdurige afstemming plaats tussen de vrager, leverancier en ontwikkelaar. Dus iedere interface is in in de kern nieuw. Ontwikkelde interfaces zijn dan ook niet herbruikbaar.

Het meest voorkomende type interface binnen Defensie is de zogenoemde draaistoel-interface. Daarbij haalt een medewerker van Defensie letterlijk gegevens uit het ene systeem om ze in het andere systeem in te voeren.

Tussenoplossing niet voldoende

Om deze verspilling van menskracht te voorkomen gebruikt Defensie sinds kort Robotics Proces Automation (RPA). In dit model maken de Defensie-onderdelen zelf hun macro’s waarmee ze de draaistoel-interface automatiseren. En alhoewel dit een versnelling teweegbrengt is deze oplossing ook nog steeds vraaggestuurd. Daarnaast is de vraag versplinterd over de Defensieonderdelen en is de ontwikkelde macro geen onderdeel van de lifecycle van de gekoppelde applicaties. Ook dit model is dus niet de beoogde oplossing en bevat daarnaast risico’s.

Toewerken naar succesvol API-management

Op dit moment is Defensie bezig met een technisch innovatietraject: het invoeren van API-Management (APIM). Een oplossing waarmee applicaties hun data kunnen aanbieden met API’s (application programming interface). Het model werkt aanbodgestuurd in plaats van vraaggestuurd.

Tegelijkertijd roept dit model ook veel vragen op. Hoe zorgen we dat de organisatie controle houdt over het aanbodgestuurde API Management? Hoe beheren we de API’s? Hoe maken we dit model veilig, met data van 3000+ applicaties? Hoe gaan we om met een data lake? Daarnaast, hoe werkt hier designed-to-change? Hoe maken we de API’s begrijpelijk en toegankelijk voor iedere gebruiker? Kortom: tal van governance-vraagstukken.

Defensie wil samen met de IT-markt op zoek gaan naar de vragen achter deze governance–vraagstukken, met als doel een succesvolle oplossing voor aanbodgestuurde applicatie-integraties.

Voorwaarden

Door deelname aan de IT-tafel(s) ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 1. Defensie vergoedt geen kosten die gemaakt worden door deelname aan de IT-tafel(s) of daaraan verbonden activiteiten.
 2. Defensie mag ervoor kiezen om niet verder te gaan met de IT-tafel(s) of de resultaten daarvan.
 3. Alle verstrekte en geleverde informatie van de deelnemers aan de IT-tafel(s) mag Defensie gebruiken voor de opstelling van een programma van eisen, verwervingstraject en/of informatie-uitwisseling met externe partijen.
 4. Informatie die Defensie voorafgaand aan en tijdens de IT-tafel(s) deelt kan veranderen. Defensie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen daarvan.
 5. Deelnemers aan de IT-tafel(s) worden niet individueel geïnformeerd over mogelijke verwervingstrajecten en/of vervolgtrajecten. Verwervingstrajecten worden gepubliceerd volgens de geldende wetten en regels.

Meer weten?

Ga naar de beginpagina JIVC-leveranciersdialoog. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via ons contactformulier.