Omgeving Vliegbasis Woensdrecht

Vliegbasis Woensdrecht ligt in de gemeente Woensdrecht, tussen Bergen op Zoom en Antwerpen. De vliegbasis is, vooral voor de dorpen rondom de basis, een belangrijke economische factor. Samen met onder andere Fokker vormt de vliegbasis het bedrijvenpark Aviolanda Aerospace, waar militaire- en civiele luchtvaart samenwerken.

Relatie met de omgeving

Veel medewerkers van Vliegbasis Woensdrecht wonen in de omgeving van de vliegbasis. Ze spelen vaak een rol in het politieke, bestuurlijke en sociale leven in de regio. De vliegbasis onderhoudt goede relaties met instanties en verenigingen, zakenpartners en leveranciers rondom de basis.

Kennisgebied Maintenance Valley

Vliegbasis Woensdrecht maakt deel uit van het zogenoemde kennisgebied Maintenance Valley in West-Brabant en Zeeland. Overheid en bedrijfsleven richten zich daarin op innovaties op het gebied van onderhoud, reparaties en modificatie van vliegtuigen. Ze willen zo een groter aandeel krijgen in de Europese en wereldmarkt van civiele en militaire luchtvaart.

Het militaire deel concentreert zich op en rondom Vliegbasis Woensdrecht.

Klachten geluidsoverlast

Vliegbasis Woensdrecht ligt dicht bij de steden Bergen op Zoom, Roosendaal en Goes. De vliegbasis doet er alles aan om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Heeft u als omwonende toch hinder van het geluid? Dan kunt u gratis de landelijke klachtenlijn bellen of online een klacht indienen.

Overleg over klachten

Klachten over vliegverkeer rapporteert de vliegbasis 2 keer per jaar aan de Commissie Overleg Voorlichting en Milieu (COVM). Vliegbasis Woensdrecht zit samen met omliggende gemeenten en omwonenden in dit overlegorgaan. De commissie bekijkt of klachten aanleiding geven het vliegverkeer aan te passen. De bijeenkomsten van de COVM zijn voor iedereen te bezoeken. Wanneer deze zijn, staat vooraf vermeld in huis-aan-huisbladen en op de website van de gemeente.

Informatie omwonenden

Omwonenden krijgen informatie over afwijkende vliegbewegingen. Dat gebeurt via social media, zoals X en de pagina Vliegbewegingen op defensie.nl.

Informatie over de meer permanente vliegbewegingen, het zogenoemde medegebruik van de vliegbasis, vindt u onderaan deze pagina.

Basis Goodwill Fonds

Met het Basis Goodwill Fonds (BGF) ondersteunt personeel van Vliegbasis Woensdrecht sociaal zwakkeren in de 'zuidwesthoek'. Bijvoorbeeld scholen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen of zeer moeilijk lerende kinderen.
Het BGF verkrijgt haar inkomsten door donaties van personeel en giften van derden. Giften zijn welkom op rekeningnummer NL87 RABO 0306 76 9913 bij de Rabobank Hoogerheide, ten name van penningmeester BGF.