Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie

Militairen kunnen een beroep doen op hoogwaardige medische zorg binnen Defensie. Ook tijdens en na een uitzending. De Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie ondersteunt de zorgverlening aan de krijgsmachtdelen. Zo zorgt de divisie dat de militairen inzetbaar zijn.

Gezondheidszorg

De Divisie Defensie Gezondheidszorg Organisatie bestaat uit de volgende bedrijven:

 • Bijzondere Medische Beoordelingen
  Is expert op arbeidsdeskundig, psychologisch, verzekeringsgeneeskundig en forensisch sociaal psychiatrisch gebied. Het draagt bij aan de instroom, de doorstroom en het re-integratieproces van Defensiemedewerkers.
Vergroot afbeelding Een militair loopt naar het Centraal Militair Hospitaal.
Ingang Centraal Militair Hospitaal in Utrecht.
 • Centraal Militair Hospitaal
  Levert specialistische (tweedelijns) zorg en stemt de behandeling af op het inzetbaar maken van militairen. Het heeft specifieke kennis van gezondheidsproblemen die bij militairen voorkomen.
 • Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid
  Heeft expertise en ervaring op een aantal terreinen van arbeidsomstandigheden en militaire gezondheidszorg. Het is een adviesbureau voor Defensie bij het ontwikkelen van beleid hierover.
 • Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum
  Verzorgt bijna alle geneeskundige opleidingen voor de marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee. De docenten leiden militaire artsen, militaire verpleegkundigen en overig personeel met een geneeskundige functie of nevenfunctie op.
 • Instituut samenwerking Defensie Relatieziekenhuizen
  Coördineert de samenwerking van Defensie met civiele ziekenhuizen. Het is verantwoordelijk voor de opleiding, begeleiding en nazorg van het medisch specialistisch personeel dat op uitzending of oefening gaat.
 • Militaire Bloedbank
  Heeft als belangrijkste taak de bloedvoorziening bij operationele inzet in het buitenland. De bloedbank produceert diepgevroren bloedproducten, verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek en leidt militair medisch personeel op.
 • Militaire Geestelijke Gezondheidszorg
  Levert voor, tijdens en na de uitzending een bijdrage aan de geestelijke gezondheidszorg voor militairen en oud-militairen.
 • Militair Geneeskundig Logistiek Centrum
  Zorgt voor het bevoorraden van de geneeskundige faciliteiten in uitzendgebieden. Ook als er specifieke condities (zoals koeling) nodig zijn tijdens transport en opslag.
 • Militair Revalidatie Centrum
  Helpt mensen met lichamelijke functiestoornissen te revalideren. Bij het revalidatiecentrum Aardenburg kunnen zowel militairen als burgers van buiten Defensie terecht.
 • Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB)
  Het EGB is verantwoordelijk voor de geïntegreerde zorg (preventief, curatief en bedrijfsgezondheidszorg) aan militairen onder niet operationele omstandigheden. Deze eerstelijns zorg wordt uitgevoerd door huisartsen, fysiotherapeuten, arbodeskundigen en apotheek. Daarnaast voert het EGB de verzuimbegeleiding uit voor alle burgermedewerkers.
 • Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD)

De Defensie Tandheelkundige Dienst is verantwoordelijk voor alle tandheelkundige zorg bij Defensie. Deze zorg wordt geleverd door (militaire)tandartsen, gedifferentieerde tandartsen (parodontologie, implantologie, endodontologie en gnathologie), mondhygiënistes en (militaire) assistentes. De DTD wil ook preventie zorg verlenen en heeft daarvoor 16 functies preventie-assistente.