Defensie is geen Lego-bouwwerk

Organisatie

Bestaanszekerheid voor alle Nederlanders klinkt mooi, maar dit kan pas worden bereikt als de veiligheid en stabiliteit op orde zijn. Hier is een sterke krijgsmacht voor nodig.

Gelukkig zijn de meeste politieke partijen hier inmiddels van doordrongen. In bijna alle programma’s zien we structurele steun voor Defensie. Het besef is geland dat de krijgsmacht geen Lego-bouwwerk is waar je in een handomdraai blokjes vanaf haalt of aan toevoegt.

Wereldwijde verslechtering van de veiligheidssituatie

De voortdurende oorlog in Oekraïne heeft ons de ogen geopend. Maar ook de wereldwijde verslechtering van de veiligheidssituatie wordt gevoeld. Het steeds assertievere  optreden van China. Onrust in de Sahel die van invloed is op de Europese veiligheid en de gevolgen van klimaatverandering, zoals honger en vluchtelingenstromen.

Dit alles vraagt om versterking van onze krijgsmacht, binnen sterke bondgenootschappen. Ook de EU en NAVO moeten grotere inspanningen leveren om de huidige en toekomstige dreigingen het hoofd te bieden. Daarbij moeten we rekening houden met blijvende steun aan Oekraïne. De consequenties van de Russische oorlog zijn zo ook buiten Oekraïne voelbaar.

De krijgsmacht herstellen

Dat maakt structureel 2% keihard nodig. Zodat we versneld de krijgsmacht kunnen herstellen en opbouwen. Onze (munitie)voorraden op orde kunnen brengen. Onze kazernes en ander vastgoed opknappen en moderniseren en andere gevolgen van de jarenlange bezuinigingen aanpakken. Daarnaast moeten onze gevechtskracht en gereedheid omhoog.

Dat brengt me bij misschien wel onze grootste uitdaging:  voldoende personeel binnenhalen en -houden. Daar werken we al hard aan. Door ons in te zetten voor goede arbeidsvoorwaarden, maar ook met creatieve initiatieven als het recent gelanceerde Dienjaar. Gelukkig is daar veel belangstelling voor en dit willen we de komende jaren verder uitbreiden.

Bijkomend voordeel is dat we zo onze verbondenheid met de samenleving vergroten. Ook dat zien en voelen we door de oorlog in Oekraïne: veiligheid is meer dan alleen een zaak van Defensie. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Het belang daarvan is niet te onderschatten. Dat geven we vorm door de samenwerking met bedrijven en vitale sectoren te versterken en het aantal reservisten uit te breiden. Mocht dit niet voldoende zijn, dan zijn er meer, onorthodoxe, maatregelen mogelijk. Van bindingspremies en toelages tot doorontwikkeling van het Dienjaar. Hoe dan ook heeft veiligheid een prijs en 2% is het absolute minimum.

Generaal Onno Eichelsheim
Commandant der Strijdkrachten