Grens

Organisatie

De herdenkingen afschaffing slavernij, het NLDA proefschrift ‘masculiniteit als vanzelfsprekendheid’, maar ook de recente berichten over misdragingen en racistische uitingen binnen de krijgsmacht, het zijn onderwerpen die mij zeer aan het hart gaan.

Thema’s die voor ieder van ons iedere dag hoog op de agenda moeten staan, want antisemitisme, discriminatie en grensoverschrijdend gedrag komen nog steeds voor. Het raakt me, maakt me boos, ik vind het uiterst verwerpelijk. Het staat lijnrecht tegenover alles waar de krijgsmacht voor staat.

Als militairen en burgers bij Defensie staan wij voor respect, integriteit en veiligheid. Het is precies wat ons onderscheidt van de intolerante regimes waar wij ons land tegen beschermen. Wij staan voor een Nederland waar iedereen zich veilig voelt. En de eerste plek waar we dat dan voor elkaar moeten hebben, is binnen onze eigen organisatie.

Natuurlijk ken ik de excuses. Het gebeurt onder het mom van een grap, baldadigheid en stoom afblazen. Maar wat mij betreft is het niets anders dan onzekerheid, scoren over de rug van anderen en zelfs lafheid. Het is geen gedrag dat ik verwacht van mensen op wie je kunt bouwen.

Er zijn ongetwijfeld ook mensen die zeggen dat het niet zo is bedoeld, niet gemeend is en overal gebeurt. Los van de vraag of dit zo is, vind ik dat wij als militairen en burgers verbonden aan de krijgsmacht aan een hogere standaard moeten voldoen. Juist op dit vlak verwacht ik dat wij ons positief onderscheiden.

Ik weet ook dat groepsdruk enorm kan zijn. En mocht je in zo’n situatie belanden, dan hoop ik dat je in ieder geval een medestander kunt vinden, het liefst je buddy, maar in ieder geval iemand die je vertrouwt. Want samen sta je sterker dan alleen. Dat is tenslotte het principe waar we binnen de krijgsmacht onze kracht aan ontlenen.  

Tegelijkertijd heb ik de verwachting dat de meesten van ons, militairen en burgers, een stevige ruggengraat hebben. Zeker diegenen die leiding geven. Ik verwacht dat eenieder van ons de moed heeft om – hoe moeilijk dit soms ook is – op te staan tegen grensoverschrijdend gedrag en grensoverschrijdende uitingen. Weet dat je mij in dat geval aan je zijde hebt. Leiderschap, integriteit en inclusiviteit vragen onze permanente aandacht. Ik zal dan ook op korte termijn de kaders aanscherpen. Het is glashelder dat wij bij Defensie geen normvervaging en glijdende schaal in onze gedragingen en uitingen tolereren. Naar wie dan ook.

Generaal Onno Eichelsheim
Commandant der Strijdkrachten