Demonstreren in uniform

Organisatie

De coronamaatregelen maken heftige emoties los in de samenleving. Dat is niet vreemd. Deze onzekere situatie duurt al bijna 2 jaar en de maatregelen hebben forse impact op ieders persoonlijke leven. De meerderheid van de Nederlanders houdt zich aan de regels om zichzelf en anderen te beschermen. Maar niemand wordt er blij van – ik ook niet.

Het mooie aan ons land is dat iedere burger het recht heeft om in vrijheid te demonstreren. Als mens en militair sta ik er vierkant achter dat je mag zeggen wat je vindt en je het niet altijd eens met elkaar hoeft te zijn. Het beschermen van onze vrije samenleving en open democratie is niet voor niets een belangrijke taak van Defensie.

Waar ik geen begrip voor heb, zijn veteranen die bij coronademonstraties misbruik maken van ons uniform en waar het uniform voor staat. Recent doken er weer mensen in militaire outfits op bij dergelijke demonstraties. Het roept vragen op over hun status en straalt negatief af op de hele krijgsmacht. Ik merk dat veel collega’s en veteranen dit sterk afkeuren.

Ik geloof best in de goede bedoelingen van de veteranen. Hun motivatie was afgelopen weekend nog in De Telegraaf te lezen. Ze willen 'een buffer' vormen tussen demonstranten en de politie, om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Dat klinkt misschien als een sympathiek streven, maar we hebben het hier over ordehandhaving. Dat is de verantwoordelijkheid van de politie en die heeft daar geen ongevraagde hulp bij nodig. In de praktijk werkt het optreden van de oud-militairen eerder verwarrend of zelfs escalerend.

Het mag duidelijk zijn dat er geen enkele band is tussen deze groep en de krijgsmacht. Als hoogste militair keur ik dit soort acties zeer af. Militairen zijn bij hun optreden neutraal en mengen zich niet in het publieke debat. Veteranen hebben het recht om in vrijheid te demonstreren, maar maak geen misbruik van de militaire status. Dit gaat ten koste van  (oud-) collega’s en de uitstraling van de krijgsmacht.

Generaal Onno Eichelsheim
Commandant der Strijdkrachten