Eerlijke verhalen

Organisatie

Een collega moest mij erop wijzen, anders was het jubileum ‘100 dagen in functie’ mij ontgaan. De ceremonie bij de commando-overdracht in de Ridderzaal lijkt alweer lang geleden. Ondanks dat je als CDS strategisch vooruit kijkt, word je ook geleefd door de waan van de dag. We kennen allemaal dat gevoel. Een aantal zaken van de afgelopen periode wil ik graag delen. 

Nieuwe mindset

In de tijd van digitale oorlogsvoering, cyber aanvallen en fake news hebben we een andere, modernere krijgsmacht nodig. De krijgsmacht geschikt maken om toekomstige dreigingen het hoofd te kunnen bieden en tegelijkertijd financieel duurzaam te worden, vraagt om een grote transformatie. We kunnen simpelweg niet de dingen blijven doen zoals we ze nu doen. Dat is onbetaalbaar en niet toekomstbestendig.

Complexe dreigingen vragen om de juiste mensen met de juiste vaardigheden en om nieuwe technologieën en wapensystemen. Daarvoor zijn extra middelen nodig, dat is niet nieuw. Anders is dat we nu nadrukkelijker uitdragen wat nodig is om de krijgsmacht de komende jaren te transformeren in een technologisch hoogwaardige organisatie. Bij mijn aantreden als CDS heb ik gehamerd op 4 miljard extra, omdat de krijgsmacht uit balans is. Mijn ondercommandanten hebben dit ook publiekelijk heel duidelijk gemaakt. Misschien ongebruikelijk dat commandanten hun zorgen zo uiten, maar ik ben ervan overtuigd dat openheid nodig is om verandering te bewerkstelligen.

Dat is ook de reden dat ik van collega’s wil horen wat er nodig is om onze organisatie te transformeren. Een belangrijk onderdeel van mijn werk als CDS is daarom het brengen van werkbezoeken. Ik hoor uit eerste hand wat er leeft bij onze mensen. Dat zijn eerlijke verhalen… frustraties, maar ik zie ook heel veel loyaliteit en trots. Voor mij als CDS is die informatie onontbeerlijk. Het helpt mij om te zien hoe we de defensieorganisatie sterker kunnen maken. Daarbij leer ik net zoveel van iemand met veel ervaring als van iemand die aan het begin staat van zijn of haar militaire loopbaan. Ambities, dromen en realisme komen voor mij dan bij elkaar en gebruik ik bij het vormen van de transformatieplannen.  Voor mij is het een voorrecht om zo open en eerlijk met elkaar te kunnen praten.

Blinde vlekken

Het versterken van onze krijgsmacht is een doorlopend proces wat alleen maar beter  wordt naarmate de verschillende zienswijzen en inzichten toenemen. Dit onderstreept voor mij het belang van diverse teams, want alleen zo voorkomen wij blinde vlekken. Maar daarmee zijn we er niet. Mensen kunnen briljante ideeën hebben, maar wie ze niet hardop durft te zeggen, doet zichzelf en uiteindelijk ook Defensie tekort. Dit begint bij het zorgen voor een organisatie waar iedereen zich veilig en gehoord voelt. Alleen dan durven en kunnen mensen zich ten volle ontplooien. Het raakt mij dan ook enorm dat collega’s dat soms niet zo voelen. Het duurzaam verankeren van diversiteit in onze organisatie is een zaak van lange adem. We moeten hier nog harder aan werken dan we al doen en we moeten volhouden.

Recente berichtgeving in de media over hoe ver we nog verwijderd zijn van een inclusieve en diverse krijgsmacht raken mij daarom zo. Ik spreek de collega’s achter de verhalen die zich dagelijks voor dit onderwerp inzetten en zie hun betrokkenheid en gedrevenheid. Het klopt dat er nog veel werk te verzetten is, maar we moeten ook voorkomen dat  hun inspanningen naar de achtergrond verdwijnen. Toch zijn extra interventies nodig. Zowel bij de instroom van onze organisatie als in de ontwikkeling en bijscholing van ons personeel. Daar zal ik mij de komende periode voor inzetten.

Boost

Er gebeuren ondertussen veel mooie dingen waar we trots op mogen zijn, zoals de lancering van de eerste Nederlandse militaire nanosatelliet op 30 juni. Dat de Brik II nu op 500 kilometer hoogte in een baan om de aarde zweeft, is meer dan een geweldige prestatie. Het is een stap naar een nieuw tijdperk. Datzelfde geldt voor het moment van de roll-out van de eerste Nederlandse MQ-9 Reaper. Dat zij missies kunnen vliegen door vliegers en sensor-operators die zelf niet aanwezig zijn in het inzetgebied, tekent de steeds verdergaande technische ontwikkelingen van onze mensen en materieel. De komst van de MQ-9 Reaper past volledig in de toekomstige krijgsmacht waar het draait om informatiegestuurd optreden. Kortom, wat is er veel gebeurd in die eerste 100 dagen en wat is er de komende jaren nog veel te doen om de transformatie succesvol te laten zijn. Ik kijk uit naar de volgende 100 dagen.

Tot slot: veel collega’s zijn met verlof of staan op het punt van vertrek. Anderen zorgen ervoor dat de organisatie ‘gewoon’ doordraait – zoals bijvoorbeeld door het bieden van hulp bij de overstromingen in Limburg -  daar mogen wij oprecht trots op zijn.
Rest mij u een fijne vakantie toe te wensen en waar u ook heengaat: zorg voor een veilige thuiskomst. Ik kijk er naar uit om na de zomer samen met u het nieuwe profiel van de krijgsmacht verder vorm te geven.

Generaal Onno Eichelsheim
Commandant der Strijdkrachten