Lessons learned

Organisatie

Nu de missie in Afghanistan er bijna op zit, is het tijd voor een goed militair gebruik: de after action review, de AAR. Tijdens bijna 20 jaar inzet is er veel geleerd. Lessen die ook bruikbaar zijn voor ons toekomstige optreden in een wereld waarin de dreigingen continu veranderen. Bij die leercurve hebben we jullie kritische blik hard nodig.

20 jaar Afghanistan is ongelooflijk belangrijk geweest voor onze krijgsmacht. De trieste kant is dat we collega’s hebben verloren. Maar we hebben ook veel bereikt, veel geleerd. Denk aan het optreden met de verbonden wapens, de gelijktijdige inzet van infanterie en helikopters, F-16’s, de inzet van special forces en het trainen en assisteren van de Afghanen. Te veel om allemaal te beschrijven.
Tijdens mijn recente bezoek aan onze mensen in Afghanistan viel mij op hoe scherp iedereen nog altijd in de ‘wedstrijd’ zit. Er wordt druk ingepakt en afgebouwd, maar dat doet niets af aan de aandacht die er is voor de veiligheid en het hoofd bieden aan eventuele vijandelijke dreigingen. Onze voertuigen, wapens en andere spullen moeten terug. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat onze mensen veilig terugkeren.

Alles bij elkaar hebben we laten zien dat Defensie tot veel in staat is. Dat we een moderne krijgsmacht zijn die al veel stappen heeft gezet. Maar terwijl ik dit tik, moet ik meteen benadrukken dat we nog een lange weg te gaan hebben.
We krijgen nieuwe vliegtuigen, nieuwe schepen, de CV90’s worden gemoderniseerd net als de pantserhouwitsers. Binnen nu en 5 jaar is de krijgsmacht op veel vlakken gemoderniseerd. Maar als het gaat om combat support en combat service support, de ondersteuning van ons personeel, dan hebben we nog een flinke uitdaging. Dat hebben we nog niet op orde, denk bijvoorbeeld aan de schaarse medische en logistieke capaciteit. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om die uitdaging op te pakken en stappen te zetten.

We zullen vaart moeten maken, de wereld om ons heen staat niet stil. We moeten operationeel gaan denken en ons voorbereiden op de nieuwe dreigingen. De domeinen cyber, informatie en space moeten ook extra aandacht krijgen. Maar dat niet alleen. Ook moet er een nieuw personeelsmodel komen. Een flexibel model dat jullie nodig hebben en verwachten. Het is tijd voor een meer individuele benadering dan we in het verleden hebben gedaan.

En over dat individu gesproken, zijn of haar mening telt. Ik stipte het in het begin al even aan. Helaas gaat niet alles zoals we willen, er worden fouten gemaakt. Dus moeten we kritisch durven zijn, geen ja-knikkers, ik wil tegengeluiden horen. Ongeacht rang of stand moet je kunnen zeggen dat je het ergens niet mee eens bent. Of dat nou bij de koffieautomaat is of tijdens een after action review. Ook als het misschien geen populaire boodschap is. Het is niet goed dat ons systeem blijkbaar nog verstikkend werkt. Door kritisch te zijn voorkomen we verkeerde keuzes en maken we onze krijgsmacht toekomstbestendig. Laat je dus horen, want in deze transformatie hebben we iedereen nodig. Iedereen.

Generaal Onno Eichelsheim
Commandant der Strijdkrachten