U kunt hier een bezwaar indienen tegen een besluit van Defensie

Bezwaarschrift indienen

_______

Ook wel Peoplesoftnummer

Wij nemen graag telefonisch contact met u op om het bezwaarschrift met u te bespreken

_______

Wij nemen graag telefonisch contact met u op om het bezwaarschrift met u te bespreken

_______

Voor wie dient u bezwaar in?

Ook wel Peoplesoftnummer

Uw eigen gegevens

Wij nemen graag telefonisch contact met u op om het bezwaarschrift met u te bespreken

Als u bezwaar maakt namens iemand anders, kunt u gevraagd worden om een machtiging te overleggen. U kunt hier alvast een machtiging uploaden. (maximaal 5 MB).

Voor Defensiemedewerkers: het liefst uw Defensie e-mailadres

Upload hier het besluit waartegen u bezwaar maakt (maximaal 5 MB).

U kunt hier uw ondertekende bezwaarschrift uploaden (maximaal 5 MB).

Beschrijf kort en zakelijk waarom u het niet eens bent met het besluit. Dit zijn de zogenaamde 'gronden van het bezwaar'. U kunt tijdens de bezwaarprocedure uw gronden nog aanvullen. Als u een bezwaarschrift heeft geüpload, kunt u daar in dit veld naar verwijzen.

U kunt hier eventueel een bijlage uploaden (maximaal 5 MB).

U kunt hier eventueel een bijlage uploaden (maximaal 5 MB).

Ik geef toestemming om de correspondentie in de bezwaarprocedure per e-mail te laten verlopen

Defensie gebruikt het door u opgegeven e-mailadres.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Defensie gebruikt uw persoonsgegevens om uw bezwaarschrift te behandelen. En om contact met u op te nemen. Defensie deelt uw persoonsgegevens niet met anderen.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Defensie gebruikt uw gegevens om uw bezwaarschrift te behandelen. En om met u in contact te komen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Uw bezwaarschrift wordt door medewerkers van Defensie behandeld. Defensie deelt uw persoonsgegevens niet met anderen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Defensie bewaart uw gegevens zolang als nodig is om uw bezwaarschrift te behandelen. Daarna vernietigt Defensie uw gegevens.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring *