Defensie is te laat met beslissen op mijn bezwaar

Defensie moet op tijd een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. Als Defensie te laat is met beslissen, kunt u een ingebrekestelling indienen bij het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening. Op deze pagina leest u hier meer over en via de link hieronder vindt u een formulier waarmee u direct online een ingebrekestelling kunt indienen.

Beslistermijn

Defensie heeft 6 weken om een beslissing te nemen op uw bezwaarschrift. Dit is wettelijk vastgelegd en heet de beslistermijn. Defensie kan de beslistermijn 1 keer verlengen met 6 weken. Bijvoorbeeld als Defensie meer tijd nodig heeft om uw bezwaar te behandelen. Defensie moet u hierover informeren.

Let op: als u (militair of burgermedewerker) vanwege de dienst in het buitenland verblijft, is de beslistermijn uiterlijk 6 maanden.

Ingebrekestelling

Met een ingebrekestelling laat u weten dat de beslistermijn is verlopen. Defensie moet dan binnen 2 weken alsnog een beslissing nemen. Is er na deze 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag. U leest meer over de dwangsom op rijksoverheid.nl.

Voor u een ingebrekestelling verstuurt

Het komt vaak voor dat een ingebrekestelling wordt verstuurd voordat de beslistermijn is verlopen. In dat geval is de ingebrekestelling niet rechtsgeldig. Neem daarom eerst contact op met het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening als u vermoedt dat Defensie niet op tijd beslist. Zij kunnen u uitleggen waarom er nog geen beslissing is en wanneer u die binnen de beslistermijn kunt verwachten.

Het Dienstencentrum Juridische Dienstverlening is bereikbaar via telefoon (088) 956 19 51 of e-mail jdv@mindef.nl.

Hoe kunt u Defensie in gebreke stellen?

U kunt Defensie online in gebreke stellen of u kunt ook per post een ingebrekestelling indienen. Stuur uw brief dan naar:

Dienstencentrum Juridische Dienstverlening
MPC 55 A
Postbus 90004
3509 AA Utrecht